Keskusvaalilautakunta 07.02.2024 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 13.02.2024

Kokousaika ja -paikka: 16:00-16:45 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
38 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
39 § Pöytäkirjan tarkastus
40 § Presidentinvaalin ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
41 § Muutokset vuoden 2024 presidentinvaalin vaalitoimikuntien kokoonpanoihin
42 § Muut ajankohtaiset vaaliasiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon