Keskusvaalilautakunta 05.02.2024 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 09.02.2024

Kokousaika ja -paikka: 16:00-16:25 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
33 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
34 § Pöytäkirjan tarkastus
35 § Presidentinvaalin ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
36 § Tiedoksi merkittävä asia
37 § Muut ajankohtaiset vaaliasiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon