Keskusvaalilautakunta 28.01.2024 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 01.02.2024

Kokousaika ja -paikka: 9:00-21:15 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
25 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
26 § Pöytäkirjan tarkastus
27 § Alustava ääntenlaskenta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon