Keskusvaalilautakunta 26.01.2024 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 01.02.2024

Kokousaika ja -paikka: 19:00-20:11 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
20 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
21 § Pöytäkirjan tarkastus
22 § Presidentinvaalin ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
23 § Muutokset vuoden 2024 presidentinvaalin vaalilautakuntien kokoonpanoihin
24 § Muut ajankohtaiset vaaliasiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon