Keskusvaalilautakunta 24.01.2024 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 30.01.2024

Kokousaika ja -paikka: 17:00-17:45 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
15 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
16 § Pöytäkirjan tarkastus
17 § Presidentinvaalin ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
18 § Muutokset vuoden 2024 presidentinvaalin vaalilautakuntien kokoonpanoihin
19 § Muut ajankohtaiset vaaliasiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon