Keskusvaalilautakunta 22.01.2024 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 26.01.2024

Kokousaika ja -paikka: 16:00-16:45 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
11 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
12 § Pöytäkirjan tarkastus
13 § Presidentinvaalin ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
14 § Muut ajankohtaiset vaalivalmistelut

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon