Keskusvaalilautakunta 18.01.2024 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 24.01.2024

Kokousaika ja -paikka: 16:00-17:00 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
6 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
7 § Pöytäkirjan tarkastus
8 § Presidentinvaalin ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
9 § Tiedoksi merkittävät asiat
10 § Muut ajankohtaiset keskusvaalilautakunnan asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon