Keskusvaalilautakunta 08.01.2024 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 12.01.2024

Kokousaika ja -paikka: 16:00-16:40 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Keskusvaalilautakunnan kokousajat vuonna 2024
4 § Tiedoksi merkittävät asiat
5 § Muut ajankohtaiset keskusvaalilautakunnan asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon