Kansliapäällikön päätöspöytäkirja 20.6.2023 § 200

Liite 1 Määrärahojen käyttövaltuudet 1.7.2023 alkaen