Kansliapäällikön päätöspöytäkirja 14.8.2023 § 233

Liite 1 Pienhankintaohje, pienhankinnat ja minikilpailutukse