Kansliapäällikön päätöspöytäkirja 21.8.2023 § 235

Turun kaupungin hankintoja koskeva menettelytapaohje