Turun kaupungin ohjelma kotoutumisen edistämiseksi vuosille

Åbo stads program för främjande av integration 2022¿2025