Keskusvaalilautakunnan selvitys ja lausunto asiassa EOAK 269