Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta4323.03.20237

9666-2022 (00 00 00)

Eduskuntavaalien ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 43

Kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi 22.3.2023:

Vaalilain 63 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos:

1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;

2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä;

3) lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt; taikka

4) kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu 54 §:ssä tarkoitetun henkilön nimikirjoitus.

Äänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen.

Keskusvaalilautakunnan sihteerit ovat yhdessä avustavan henkilökunnan kanssa suorittaneet ennakkoäänestysasiakirjojen valmistavaa tarkastamista, ja mahdolliset puutteelliset tai epäselvät ennakkoäänestysasiakirjat tuodaan keskusvaalilautakunnan kokoukseen tarkastettavaksi.​

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta tarkastaa ennen kokousta saapuneet puutteelliset tai epäselvät ennakkoäänestysasiakirjat.

Päätös​Keskusvaalilautakunta tarkasti 7 epäselvää ennakkoäänestysasiakirjaa, joista se jätti huomioon ottamatta kolme (3), koska ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin, eli henkilöllä ei ole äänioikeutta eduskuntavaaleissa, ja lisäksi yhden (1), koska lähetekirje oli niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voitu vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt.

Huomioon ottamatta jääneet asiakirjat liitettiin pöytäkirjaan.

Asian esitteli kaupunginlakimies Annika Nieminen.