Toimitilojen rakennuttaminen investointimäärärahojen ylityst

Behov av överskridning av investeringsanslagen för byggherre