Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus47821.11.20225
Keskusvaalilautakunta618.01.20236

6892-2022 (02 02 00)

Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaa koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano lautakunnissa

Tiivistelmä: -

Kh § 478

Talousjohtaja Valtteri Mikkola 15.11.2022:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023 - 2026 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2022 § 232. Talousarvio ja taloussuunnitelma löytyy kaupungin www-sivuilta osoitteesta: http://www.turku.fi/talous-ja-strategia/talousarvio.

Talouspalvelujen vastuualue antaa palvelukokonaisuuksille ohjeet vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä. Määrärahat tulee viedä SAP BPC –ohjelmaan 9.12.2022 mennessä. Lautakuntien tulee päättää määrärahojen kohdentamisesta 16.12.2022 mennessä.

Toimialojen tulee valmistella tarkistukset toimintasuunnitelmaan ja palvelusuunnitelmat siten, että lautakunnat voivat hyväksyä ne viimeistään 16.12.2022. Toimintasuunnitelmat tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 19.12.2022.

Talousarvion lisäksi kaupunginvaltuusto on käsitellyt musiikkitalon investointihankkeen ja päättänyt 14.11.2022 § 233 sen osalta seuraava:

”Kaupunginvaltuusto päätti,

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että jatkosuunnittelun aikana varmistetaan musiikkitoiminnan monimuotoisuudelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen, ja että hankkeen kokonaiskustannusarvio sidotaan rakennuskustannusindeksiin allianssin johtoryhmän esityksen mukaisesti.2

Investointiohjelmien tavoitteiden tarkistaminen on tarpeellista edellä kirjatun seurauksena.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:                  

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kevaalk § 6

Kaupunginlakimies Annika Nieminen 13.1.2023:

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli kaupunginlakimies Annika Nieminen.​