Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus52219.12.20223
Keskusvaalilautakunta518.01.20235

3490-2022 (02 02 02)

Turun kaupungin vuoden 2022 tarkennettu talousennuste

Tiivistelmä: -

Kh § 522

Talousjohtaja Valtteri Mikkola 12.12.2022:

 

Kaupunginvaltuusto käsitteli kuluvan vuoden kolmannen osavuosikatsauksen 14.11.2022. Käsittelyn jälkeen on tullut tietoon eräitä tekijöitä, joiden seurauksena on laadittu päivitetty ennuste. Tilikauden tuloksen arvioidaan muodostuvan oletettua positiivisemmaksi.

 

Merkittävimmät kaupungin taloudellista asemaa parantavat muutokset liittyvät maaomaisuuden myynteihin, maanvuokriin ja rakentamiseen liittyviin tuloihin sekä yhteisöverotuloihin. Positiivinen kehitys sisältää näiden lisäksi myös useampia pienempiä tekijöitä.

 

Tekijä

Vaikutus*

Konsernihallinto

12,3

- maaomaisuuden myyntivoitot

6,2

- varausmäärärahojen käyttö

2,4

- yhteisten palvelujen rahankäyttö

2,2

- työmarkkinatuen kehitys

1,1

- maankäyttösopimuskorvaukset

0,4

 

 

Kaupunkiympäristö

6,0

- maanvuokrien indeksikorotus

3,5

- rakennusvalvonnan ja ympäristöterveydenhuollon tulot

0,8

- hankkeiden rahankäyttö

0,5

- Traficomin valtionavustus ja dieselin hintakehitys (joukkoliikenne)

1,2

 

 

Vapaa-aika

0,6

- matkailun palvelukeskuksen rahankäyttö

0,3

- kulttuuripalvelujen rahankäyttö

0,1

- liikuntapalvelujen tulojen kehitys

0,2

 

 

Verorahoitus

7,6

- kunnallisverotulot

0,6

- yhteisöverotulot

5,7

- kiinteistöverotulot

-0,2

- valtionosuudet (ammatillinen koulutus)

1,5

 

 

YHTEENSÄ

26,5

* miljoonaa euroa

 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan ja Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan rahankäytön sekä tuloslaskelman muiden erien arvioidaan toteutuvan aiemman ennusteen mukaisesti.

 

Viimeiset vuodet ovat sisältäneet merkittävää epävarmuutta ja ennustaminen on ollut äärimmäisen vaikeaa. Yleisen taloustilanteen kehitys on haastanut erityisesti myyntituottojen sekä rakentamiseen liittyvien tulojen ennustamista. Vuoden kolmannen osavuosikatsauksen ja tarkennetun ennusteen poikkeamaa selittävät merkittävin osin myös tekijät, joiden ennakointi on mahdotonta. Kaupungilla ei ole näkyvyyttä yhteisöveropohjan kehitykseen ja ennusteissa tukeudutaan vahvasti Kuntaliiton veroennusteisiin. Uusin verokehikko julkaistiin marraskuun puolivälissä. Vaikeasti ennustettavat tekijät selittävät 73 % ennusteen parantumisesta. Loput selittyvät rahankäyttöön kohdennetusta tiukasta harkinnasta, mikä näkyy erityisesti konsernihallinnon ennusteessa.

 

Tilikauden lopullinen ylijäämä varmistuu tilinpäätöksen yhteydessä, mutta tässä vaiheessa voidaan antaa positiivinen tulosvaroitus. Tarkennettu ennuste kääntää lievästi alijäämäiseksi ennakoidun kuluvan vuoden 23 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

 

On tärkeää huomioida, että valtion koronatuet kohdentuvat suoraan sosiaali- ja terveyslautakunnalle, jonka alkuperäinen talousarvio on edelleen ylittymässä 31,6 miljoonalla.

 

Oletettua parempi tilikauden ylijäämä vahvistaa kaupungin taloudellista asemaa ja siten kestävyyttä taloudellisesti tiukentuvina aikoina. Tämä on tärkeää, koska käytettävissä olevien laskelmien mukaan kuntatalouden asema tulee vaikeutumaan merkittävästi vuodesta 2024 lukien.

 

Kaupungin velkaantuminen tulee myös paremman ylijäämäennusteen myötä toteutumaan ennustettua alhaisempana. Kaupungin tulorahoitus on toteutunut ennustettua parempana ja todennäköistä on, että kaupungin ei tarvitse nostaa ennustettua lyhytaikaista velkaa (kuntatodistuksia) vuodenvaihteen yli. Näin ollen kaupungin korollinen kokonaisvelka eli lainakanta jäisi alle ennustetun 800 miljoonan euron tason.

 

Tämän lisäksi kaupunkiympäristölautakunta on vuoden kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä esittänyt talousarvioon kaupunginhallituksen päätettäviä muutoksia, jotka ovat jääneet kaupunginvaltuustolle annettavassa vuoden kolmannen osavuosikatsauksen päätöksenteossa huomioon ottamatta.

 

Kaupunkiympäristölautakunta on 25.10.2022 § 398 esittänyt kaupunginhallitukselle

että, infrainvestointiohjelman sisällä siirretään viime talven aiheuttamien merkittävien katuverkon asfalttipäällysteiden korjaamiseen projektilta Budjetointi Kiinteistökehitys I-1002-101431 800.000 euroa projektille I-1002-101433 Budjetointi Korjausvelkaa alentavat, ja

että, kustannuspaikalle 16041 KH/Infraomaisuus muut, pääkirjatili 434000 Asiantuntijapalvelut esitetään lisättäväksi 60.000 euroa ruoppausmassojen vastaanottoon liittyviä menoja varten.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kevaalk § 5

Kaupunginlakimies Annika Nieminen 13.1.2023:

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli kaupunginlakimies Annika Nieminen.​