Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta418.01.20234

9666-2022 (00 00 00)

Tilojen vuokraaminen Varsinais-Suomen vaalipiirilautakunnalle

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 4

Kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi 13.1.2023:

Varsinais-Suomen vaalipiirilautakunta on pyytänyt ajalle 1.1.2023–30.4.2023 Turun kaupungin keskusvaalilautakunnalta rinnakkaista käyttöoikeutta keskusvaalilautakunnan kanslian tiloihin osoitteessa Linnankatu 31 ja tarjonnut korvauksena näiden tilojen ja niissä olevien laitteiden käytöstä 2.100 euroa kuukaudessa lisättynä arvonlisäverolla.

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta päättää hyväksyä vaalipiirilautakunnan tarjouksen ja sallia rinnakkaisen käyttöoikeuden keskusvaalilautakunnan tiloihin esitetyn mukaisesti. Lisäksi keskusvaalilautakunta oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerit laatimaan ja allekirjoittamaan kansliatilojen vuokraamista koskevan sopimuksen Varsinais-Suomen vaalipiirilautakunnan kanssa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esittelivät kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi.​

Jakelu

aoVarsinais-Suomen vaalipiirilautakunta