Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta318.01.20233

9666-2022 (00 00 00)

Eduskuntavaalien henkilöstön palkat, palkkiot ja rekrytoinnit

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 3

Kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi 13.1.2023:

Keskusvaalilautakunnan sihteerit esittävät listauksen keskusvaalilautakunnan kanslian henkilökunnan palkoista, ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden palkoista ja muiden eduskuntavaaleissa työskentelevien henkilöiden palkoista ja palkkioista eri tehtäväkokonaisuuksissa.

Keskusvaalilautakunnan sihteerit ovat rekrytoineet keskusvaalilautakunnan kansliaan henkilökuntaa hoitamaan eduskuntavaalien valmistelevia tehtäviä. Myöhemmin on tarkoitus rekrytoida henkilöstöä myös muita tehtäväkokonaisuuksia, kuten logistiikkaa, ennakkoäänten laskentaa ja vaalipäivän päivystysluonteisia asioita varten.

Listaus palkoista, palkkioista ja rekrytoinneista ovat nähtävillä kokouksessa.

Oheismateriaali 1Palkat, palkkiot ja rekrytoinnit (jaetaan kokouksessa)

Ehdotus​Keskusvaalilautakunta hyväksyy esitetyt palkat ja palkkiot ja vahvistaa esitetyt rekrytoinnit.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esittelivät kaupunginlakimies Annika Nieminen ja lakimies Henna Saanakorpi.