Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto913.02.20139

1640-2013 (010)

Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston toiminnan järjestäytyminen

Tiivistelmä: -

Kasosvpj § 9

Vs. tulosaluejohtaja Maija-Liisa Rantanen ja tulosaluejohtaja Outi Rinne:

 

Sen lisäksi, mitä muissa asiakohdissa tässä kokouksessa päätetään, on todettava eräitä asioita:

-varajäsenen kutsuu kokoukseen varsinainen jäsen (Hallintosääntö 7§)

-esteellisen henkilön on itse ilmoitettava esteellisyytensä. Harkinnassa on apuna mm. toimialajohtaja ja kaupungin sihteeri (HS 14§)

-jaoston kokouksiin kutsuu vakiokokoonpanon ulkopuolelta kuultavaksi henkilöitä jaosto yhdessä, sen puheenjohtaja tai esittelijä

-jaoston päätöksistä tiedottavat puheenjohtaja ja esittelijä

 

Ehdotus        Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto merkitsee toimintatavan tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.