Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto613.02.20136

1633-2013 (5121)

Runosmäen koulun kieliohjelman muutos

Tiivistelmä: -

Kasosvpj § 6

Perusopetuksen tulosaluejohtaja Outi Rinne:


Runosmäen koulu haluaa muuttaa kieliohjelmaansa siten, että koulu alkaa tarjota neljänneltä luokalta alkavana A2-kielenä ranskan ohella myös ruotsia.  Tähän asti ruotsin opiskelu on järjestetty yhteistyönä Kärsämäen koulun kanssa siten, että oppilaat ovat siirtyneet Kärsämäen koulun ryhmään.  Tämä järjestely on kuitenkin koettu välimatkan ja työjärjestyksen vuoksi hankalaksi. Oppilaat aloittavat A2-ruotsin opiskelun Runosmäen koulussa elokuussa 2013. 

A2-ruotsiin on laadittu uusi opetussuunnitelma, joka pohjautuu Valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin 2004 ja Turun kaupungin opetussuunnitelman kuntakohtaiseen osioon, jossa linjataan, mitä kieliä Turussa voidaan opettaa ja millä luokka-asteilla niitä opetetaan.  Kuntakohtainen osio määrittää A2-kieliryhmän perustamisen alarajaksi 14 oppilasta. 

Samalla, kun koulun opetussuunnitelmaa muutetaan, on perusteltua päivittää myös A1-englannin ja A2-ranskan opetussuunnitelma.

 

Liite 1: Runosmäen koulun kieliohjelma

 

Perusopetuksen tulosaluejohtaja Outi Rinne:

Ehdotus: Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto hyväksyy Runosmäen koulun opetussuunnitelmaan liitteessä esitetyt muutokset

 

Jakelu:

Kantonen Juha

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKantonen Juha


Liitteet:

Kasosvpj § 6
Liite 3:Runosnmäen koulun kieliohjelman muutosanomus