Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto313.02.20133

1296-2013 (011)

Puhe- ja läsnäolon myöntäminen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston kokouksissa

Tiivistelmä: -

Kasosvpj § 3

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Sen lisäksi mitä hallintosäännössä on määrätty, tulee toimielimen päättää henkilöiden läsnäolo-oikeudesta ja –velvollisuudesta sekä puheoikeudesta lautakunnan kokouksessa.

 

”Hallintosääntö 11 § Läsnäolo ja puheoikeudet: Kaupungin eri toimielimissä on jäsenten lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeus seuraavasti:

--

Muut toimielimet: asianomaiset esittelijät, toimielimen sihteeri, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginhallituksen määräämä edustaja tai tämän varaedustaja, kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan ollessa estynyt, tämän tilalla voi läsnäolo- ja puheoikeutta käyttää kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan nimeämä varaedustaja. Lautakuntien puheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntiensa jaostoissa.

 

--

 

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta määrätään toimielimen johtosäännössä tai siitä päättää asianomainen toimielin”

--

 

Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston kokouksen toimialan viranhaltijoiden edustajat ovat tulosaluejohtaja Maija-Liisa Rantanen ja tulosaluejohtaja Outi Rinne. Lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeus erikseen sovittavissa asioissa on toimialajohtajalla ja hallinnon yksikköjen päälliköillä.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus         Jaosto päättää, että lautakunnan kokouksen viranhaltijoiden edustajat ovat tulosaluejohtajat Maija-Liisa Rantanen ja Outi Rinne. Lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeus erikseen sovittavissa asioissa ilman erityistä päätöstä on toimialajohtajalla, palvelujohtajalla ja hallinnon yksikköjen päälliköillä.

PäätösEsittelijä muutti ehdotusta niin, että jaoston kokouksessa ovat viranhaltijoiden edustajina tulosaluejohtajat Maija-Liisa Rantanen ja Outi Rinne. Lisäksi puhe- ja läsnäolo-oikeus on jaoston sihteerillä Anna Karlssonilla ja erikseen sovittavissa asioissa ilman erityistä päätöstä on toimialajohtajalla, palvelujohtajalla ja hallinnon yksikköjen päälliköillä.

Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto hyväksyi muutoksen yksimielisesti.