Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta2410.02.202111

10477-2019 (10 03 01, 10 03 02)

Lausunto Suikkilan uuden päiväkoti- ja koulurakennuksen hankesuunnitelmasta

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 24

Toimitilapäällikkö Minna Juselius ja hankepäällikkö Tommy Gustafsson 2.2.2021:

 

Suikkilan alueella toimii tällä hetkellä yksi kunnallinen päiväkoti, osoitteessa Talinkorventie 16. Samalla tontilla sijaitsee Teräsrautelan koulun Suikkilan yksikkö. Suikkilan koulu kuuluu hallinnollisesti Teräsrautelan kouluun, jonka toinen yksikkö Teräsrautelan kouluyksikkö sijaitsee osoitteessa Korkkisvuorenkatu 14.

 

Suikkilan päiväkoti ja koulu -uudisrakennus- ja korjaushankkeen hankesuunnitelma perustuu kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston 25.11.2019 § 89 hyväksymään tarveselvitykseen sekä kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston 18.1.2021 § 4 tekemään päätökseen tarveselvityksen muuttamisesta.

 

Tarveselvityksen 29.9.2019 ja kuntoarvioiden mukaan päiväkotirakennus ja Suikkilan kouluyksikön vanhempi rakennus ovat teknisen käyttöikänsä päässä, jonka lisäksi kouluyksikkö ja päiväkoti rakennus ovat nykyisellään liian pienet, koska alueen lasten määrä on kasvanut. Näin ollen tarveselvityksessä päädyttiin siihen, että päiväkotirakennus ja koulun vanhempi rakennus korvataan uudisrakennuksella siten, että koulu ja päiväkoti ovat jatkossa samassa rakennuksessa.

 

Hankesuunnitelun aikana tehtiin sisäilma- ja rakennetutkimukset lisärakennukselle ja liikuntasalille 18.6.2020. Tutkimuksen perusteella päädyttiin siihen ratkaisuun, että myös liikuntasali ja sen lisärakennus ovat aiheellista purkaa.

 

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto päätti 18.1.2021 § 4 muuttaa 25.11.2019 § 89 tekemäänsä tarveselvityspäätöstä siten, että Suikkilan koulu- ja päiväkotihanke toteutetaan kokonaan uudishankkeena. Hankkeen yhteydessä ei toteuteta kädentaitotiloja Suikkilan yksikköön, ja liikuntasali mitoitetaan vähintään 750 m²:n kokoiseksi.

 

Uuteen rakennukseen sijoitetaan lisäksi kouluterveydenhuolto, neuvolayksikkö sekä kotihoidon työtilat. Neuvolayksikkö ja kotihoito siirtyvät kohteeseen osoitteessa Kustavintie 4 nykyään sijaitsevan Suikkilan liikekeskuksen tiloista.

 

Mitoitusperuste

 

Päiväkodin kokonaispaikkamäärä on nykyisin 138. Uudisrakentamisen myötä rakenteellisia hoitopaikkoja tulee lisää 94, yhteensä 210 päiväkotipaikkaa. Lisäksi kohteeseen tulee varhaiskasvatuksen avoimen toiminnan tila, joka palvelee sekä päiväkotia että neuvolaa.

 

Oppilaita muutoksen myötä tulisi olemaan kaiken kaikkiaan molemmissa yksiköissä yhteensä noin 450-490 oppilasta, eli noin 240 oppilasta Suikkilan yksikössä ja 245 oppilasta Teräsrautelan yksikössä. Oppilasmäärän lisäys nykyiseen olisi noin 145. Hankesuunnitelmassa on huomioitu myös aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat Suikkilan yksikössä.

 

Pedagogisesti kyetään jatkossa toimimaan yhteistyössä päiväkodin ja koulun välillä sekä kauan kaivattu yhteistoiminta rinnakkaisluokkien kanssa toteutuu, jolloin rahaa ja resurssia säästyy. Koulu voi paremmin ryhmitellä oppilaita siten, että koulupäivän aikana on useammalla mahdollisuus saada tarvitsemaansa tukea mm. oppimisvaikeuksiin. Rinnakkaisluokkien toimiessa samassa rakennuksessa saavutetaan paremmat oppimistulokset.

 

Neuvolayksikkö palvelee Suikkilaa, Länsikeskusta, Ruohonpäätä sekä osaa Jyrkkälästä ja Hepokullasta, eli länsiosaa kaupungista. Tulevassa neuvolayksikössä toteutetaan perhekeskusideologiaa, ja se toimii perhekeskuksen satelliittiyksikkönä. Tiloja suunnitellaan jalkautuville työntekijöille, kuten sosiaalityöntekijä, perheohjaaja, erikoislääkäri ym.

 

Kotihoidon toimitilat on mitoitettu kotihoidon muotoileman tilatarpeen mukaisesti vähintään 30 työntekijälle.

 

Liikuntatilan osalta on tilaohjelmassa kaksi vaihtoehtoa: 750 m² sekä 1.056 m² liikuntatila. Hankesuunnitteluvaiheen alustavan tonttitutkielman pohjalta on arvioitavissa, että hanke mahtuu juuri ja juuri tontille, mikäli toteutetaan yli 1.000 m²:n salitilat, mutta tämä tuo lisähaasteen rakennuksen sijoittelulle.

 

Laajuus

 

Vaihtoehto 1:

Liikuntasali 750 m², jolloin hyötyala on 4.596 m², yhteensä teknisten yms. tilojen kanssa 5.597 m² (= huoneistoala + teknisten tilojen huoneala)

 

Vaihtoehto 2:

Liikuntasali 1.056 m², jolloin hyötyala on 4.942 m², yhteensä teknisten yms. tilojen kanssa 6.019 m² (= huoneistoala + teknisten tilojen huoneala)

 

Väistötilat

 

Hankkeen rakennusajaksi tarvitaan väistötilat.

 

Suikkilan kouluyksikön toiminta siirtyy väistöön, kun rakennustyömaa Suikkilan tontilla käynnistyy. Esityksenä on, että osa luokista sijoitetaan Teräsrautelan yksikköön ja tarvittavat lisäväistötilat toteutetaan elementtitilojen avulla.

 

Päiväkodin osalta esityksenä on, että Talinkorventien päiväkoti (5 ryhmää) sekä Suikkilan yksikön yksi esiopetusryhmä siirtyvät väistökohteeseen Akselintielle kesällä 2021 tai kun rakennus on valmistunut.

 

Teräsrautelan esiopetusryhmät siirtyvät Akselintielle vasta, kun esiopetuksen käyttämät tilat tarvitaan Suikkilan yksikön väistökäyttöön.

 

Kustannusvaikutukset

 

Uuden rakennuksen ja purun tavoitehintakustannusarvio

 

VE 1, joka sisältää liikuntasalin 750 m²

Laskettuna Haahtelaindeksillä hintataso 97,0/1.2020, hinnat alv 0 %

Rakennuskustannukset 17.398.000 €; 2.796 €/brm²

 

VE 2, joka sisältää liikuntasalin 1.056 m²

Laskettuna Haahtelaindeksillä hintataso 97,0/1.2020, hinnat alv 0 %

Rakennuskustannukset 18.593.000 €; 2.786 €/brm²

 

Yllä olevan kustannuksen lisäksi tulee purkukustannukset 360.000 € kummankin vaihtoehdon osalta.

 

Arvio uusista tilavuokrista

 

Vaihtoehto 1, liikuntasali 750 m²

SITO

81.858 €/kk ja 982.291 €/vuosi

HYTO

15.724 €/kk ja 188.692 €/vuosi

Liikuntasali 750 m²

29.967 €/kk ja 359.608 €/vuosi

 

Vaihtoehto 2, liikuntasali 1.056 m²

SITO

81.622 €/kk ja 979.465 €/vuosi

HYTO

15.685 €/kk ja 188.214 €/vuosi

Liikuntasali 1.056 m²

38.014 €/kk ja 456.171 €/vuosi

 

Henkilöstömenot

 

Kouluun tulee lisää 6 opettajaa ja 3 koulunkäynnin avustajaa, kustannusvaikutus +525.000 €/v

 

Varhaiskasvatukseen tulee lisää 7 opettajaa ja 4 lastenhoitajaa, kustannusvaikutus +712.000 €/v

 

Kotihoitoon tulee lisää 4 henkilöä, kustannusvaikutus + n. 200.000 €/v

 

Väistötilojen vuokra-arvio

 

Teräsrautelan elementtitilojen karkea vuokra-arvio on

12.000-18.000 €/kk ja 144.000-216.000 €/vuosi (4-6 luokkatilaa).

Elementtitilojen tarkempi hinta varmistuu kilpailutuksen myötä.

 

Akselintien 7 ryhmän väistökohteen vuokra on

n. 25.000 €/kk ja n. 300.000 €/vuosi.

 

Kalustekustannusarvio

 

SITO 800.000 € (varhaiskasvatus 300.000 € sekä koulu 500.000 €)

 

HYTO 120.000 € (kotihoito, neuvola sekä kouluterveydenhuolto)

 

Liikuntapalvelut 100.000 €

 

Aikataulu

 

Kilpailutus, suunnittelu ja toteutus vie arviolta noin 2,5 vuotta. Mikäli hankesuunnitelma hyväksytään keväällä 2021, voidaan kohde ottaa käyttöön arviolta syksyllä 2024.

 

Lausuntopyyntö

 

Tilapalvelut pyytää lausuntoa Suikkilan päiväkoti- ja kouluhankkeen hankesuunnitelmasta

 

-   Kasvatus- ja opetuslautakunnalta

-   Sosiaali- ja terveyslautakunnalta

-   Liikuntalautakunnalta

-   Kaupunkiympäristölautakunnalta

 

Käyttäjätoimialojen lautakunnan lausunnosta tulee käydä ilmi, hyväksyykö toimielin osaltaan laaditun hankesuunnitelman ja kummalla laajuusvaihtoehdolla tulisi siirtyä toteutukseen. Hyväksymällä hankesuunnitelman käyttäjätoimiala sitoutuu siitä aiheutuviin kustannuksiin. Kaupunkiympäristölautakunnan lausunnossa pyydetään keskittymään rakentamisen, maankäytön, kaavoituksen ja liikenteen näkökulmiin.

 

Lausuntoa hankesuunnitelmasta pyydetään 1.3.2021 mennessä.

 

Liite 1                                  Suikkilan uuden päiväkoti- ja koulurakennuksen hankesuunnitelma

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen 4.2.2021:

 

Sivistystoimialan edustajat ovat olleet aktiivisesti mukana hankesuunnitelman valmistelussa. Valmistelun aikana toimialan jäsenten edustamat näkemykset on otettu hyvin hankesuunnittelussa huomioon. Toimiala sitoutuu hankesuunnitelmassa esitettyihin kustannuksiin.

 

Toimiala ottaa toisessa yhteydessä yksityiskohtaisen kannan päiväkodin ja koulun väistötilaratkaisuihin. Lautakunnan tiedoksi on hyvä saattaa, että toimialalla on tilahaasteita lyhyellä aikavälillä Teräsrautelan koulun lisäksi myös Hepokullan ja Raunistulan kouluissa.

 

Väistötilaratkaisu tulee tehdä vuoden 2021 loppuun mennessä.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy osaltaan hankesuunnitelman ja sitoutuu hankesuunnitelmassa oleviin kustannuksiin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 10 - 3.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Terä, Schauman, Aalto, Koivusalo, Tuimala, Gardberg, Laura Rantanen, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala.

Haapasen Oksasen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänesti heidän lisäkseen Sorto:

”Esitän, että kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy osaltaan hankesuunnitelman siten muutettuna, että sekä Teräsrautelan että Suikkilan kouluyksiköissä säilyvät luokat 1-6. Lisäksi lautakunta sitoutuu hankesuunnitelmassa oleviin kustannuksiin.”

Haapanen ja Oksanen jättivät eriävät mielipiteensä pöytäkirjaan.

Jakelu

lausKonsernihallinto, tilapalvelut
tiedGustafsson Tommy
tiedJuselius Minna


Liitteet:

Kasopelk § 24
Liite 1:Suikkilan uuden päiväkoti- ja koulurakennuksen hankesuunnitelma