Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta8927.05.20204

4753-2020 (12 01 09)

Koululaisten kesätoiminta Turussa kesäkuussa 2020

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 89

Palvelupäällikkö Sari Nummila-Piispanen, toiminnanjohtaja Sheila Portnoj ja palvelualuejohtaja Vesa Kulmala 19.5.2020:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Mari-Elina Koivusalo, jäsenet Barbro Schauman, Kai Sorto, Aki Haapanen, Riikka Oksanen, Jarmo Aalto, Jussi Tuimala, Pia-Maria Gardberg, Laura Rantanen, Kimmo Kajander ja Sini Rantanen sekä puheenjohtaja Kaija Hartiala tekivät kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 22.4.2020 seuraavan aloitteen:

 

"Kasvatus ja opetuslautakunta esittää, että 6.5.2020 pidettävään kokoukseen valmistellaan esitys pienimpien koululaisten kesätoiminnasta. Kasvatus- ja opetuslautakunnan näkemys on, että vallitsevan poikkeustilanteen vuoksi 1-2 -luokkalaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa jatketaan kesällä päivätoimintana ainakin juhannukseen ja tarvittaessa pidempään.”

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli kokouksessaan 6.5.2020 § 80 aloitteeseen annettua vastausta. Toiminnan suunnittelua on jatkettu, ja lautakunnalle esitetään tässä yhteydessä toiminnan järjestämiseen liittyvien periaatteiden hyväksymistä kesälle 2020. Periaatteet koskevat ainoastaan kesää 2020, eikä tässä vaiheessa olla päättämässä jokakesäisestä toiminnasta. 

 

Toimintaan liittyvät periaatteet

 

Kesätoiminnan tarvekartoitus lähetettiin 7.5.2020 alakoulujen rehtoreille sekä suomeksi että ruotsiksi välitettäväksi 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille Wilma-järjestelmän kautta. Lisäksi kesätoiminnan tarvekyselyyn on voinut vastata Turun kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan nettisivuilla. Vastausaikaa perheillä oli 17.5.2020 asti. Samansisältöinen kysely kesätoiminnan tarpeesta lähetettiin Hannuniitun, Katariinan ja Sirkkalabackenin pienluokkien lasten huoltajille 15.5.2020, ja vastausaikaa kyselyyn heillä oli 21.5.2020 asti. Luolavuoren koulun pienluokkien oppilaiden kesähoidon tarve on kartoitettu hyvinvointialan toimesta jo aiemmin.

 

Kesätoiminnan tarvekyselyyn vastasi 310 huoltajaa, joista 297 huoltajaa ilmoitti tarvitsevansa lapselleen kesätoimintaa. Kolmen koulun osalta tarvekysely on avoinna 21.5.2020 asti. Kartoituksesta selviää, että tarvetta lasten kesätoiminnan järjestämiseen on Hannunniitun, Hepokullan, Kärsämäen, Pansion, Jäkärlän, Teräsrautelan, Sirkkalan ja Wäinö Aaltosen kouluissa.

 

Näissä kouluissa tullaan järjestämään kesätoimintaa 1.6.-26.6.2020 välisenä aikana. Toiminta-aika on arkipäivisin klo 9.00-15.00.

 

Lisäksi tarvetta kesätoiminnalle on Vähä-Heikkilän koulun, Cygnaeuksen koulun, Kerttulin koulun ja Puolalan koulun väistötilan lapsilla.

 

Vähä-Heikkilän koulun lapset voidaan ohjata aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajan (TPS jalkapallo ry) järjestämään kesätoimintaan Vähä-Heikkilän koululle, tai vaihtoehtoisesti heille voidaan tarjota Turun kaupungin sivistystoimialan järjestämää kesätoimintaa avoinna olevissa kouluissa.

 

Cygnaeuksen sekä tarvittaessa myös Braheskolanin koulun lapsille tarjotaan Sirkkalan koulun ruotsinkielistä kesätoimintaa.

 

Kerttulin koulun lapsille ja Puolalan koulun väistötilan lapsille tarjotaan kaikkia toimintapaikkoja, joissa sivistystoimiala järjestää kesätoimintaa pienille koululaisille. Samoin toimitaan myös niiden lasten osalta, joiden lähikouluun ei muodostunut ryhmää kesätoiminnan toteuttamiseen. 

Kaikille tarvekyselyyn vastanneille huoltajille tullaan lähettämään sähköpostia, jossa tiedotetaan kesätoiminnan toteutumisesta. Lisäksi niille perheille, joiden lasten lähikoulussa kesätoiminta ei toteudu, ilmoitetaan koulut, joissa kesätoiminta tulee toteutumaan. Perheet voivat valita näistä kouluista heille parhaiten sopivan kesätoimintapaikan ilmoittamalla siitä aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakaspalveluun. 

Työntekijöinä kesätoiminnassa työskentelevät aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat sekä koulunkäynninohjaajia. Toiminnan aikana tarjotaan lapsille lounas. Ruokapalvelusta on neuvoteltu palveluntuottajan kanssa. Palveluntuottajalta on saatu tarjous aterioista ja kuljetuksista. Tarjous on esityslistan liitteenä 2.

 

Kaikessa toiminnassa tulee noudattaa hallituksen ja terveyden- ja hyvinvointilaitoksen antamia suosituksia ja ohjeita toimintatavoista koronaviruksen aikana.

 

Kesätoiminta voidaan päättää loppumaan jo aiemmin kuin 26.6.2020, jos viikoittaiseen toimintaan osallistuu hyvin vähän lapsia. 

Edellä mainituilla toimenpiteillä pystytään vastamaan Turussa syntyneeseen kesätoiminnan tarpeeseen kesäkuussa 2020 siten, että jokaiselle lapselle löytyy kesätoimintapaikka lähikoulusta, tai mikäli toimintaa ei järjestetä lapsen lähikoulussa, paikka kesätoimintaan löytyy muista avoinna olevista sivistystoimialan kesätoimintapaikoista. 

 

Asiakasmaksut

 

Päivätoiminta 1-2. vuosiluokan oppilaille on maksullista toimintaa ma-pe (juhannusviikko ma-to) klo 9.00-15.00 välisenä aikana, ja toiminnasta peritään maksu 50 euroa viikossa lapselta. Poikkeuksena on juhannusviikko, jolloin toiminnan maksu on 40 euroa lapselta. Huoltajille on ilmoitettu, että laskutus perustuu tarvekyselyssä varattuihin viikkoihin ja huoltajille on varattu mahdollisuus muuttaa jo tehtyä varausta ilmoittamalla siitä välittömästi (21.5.2020 mennessä) aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakaspalveluun.

 

Liite 1                                  Toimintaan ilmoittautuneiden lasten lukumäärät

 

Liite 2                                  Tarjous ruokapalveluista (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 20 kohta)

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että

 

-

 

kasvatus- ja opetuslautakunnan aloitteen mukaista kesätoimintaa järjestetään kesällä 2020 edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti, ja

-

 

asiakasmaksu on 50 euroa lapselta viikossa, poikkeuksena juhannusviikko 40 euroa.

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 10 – 3.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Ronkainen, Schauman, Sorto, Aalto, Koivusalo, Tuimala, Gardberg, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala.

Oksasen Haapasen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänestivät Haapanen, Oksanen ja Laura Rantanen: ”Poistetaan päätösesityksestä - asiakasmaksu on 50 euroa lapselta viikossa, poikkeuksena juhannusviikko 40 euroa.”

Jakelu

tiedSivistystoimialan yhteinen hallinto, talouspalvelut
tpvKulmala Vesa
tpvNummila-Piispanen Sari
tpvPortnoj Sheila


Liitteet:

Kasopelk § 89
Liite 1:Toimintaan ilmoittautuneiden lasten lukumäärät
Liite 2:Tarjous ruokapalveluista (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 20 kohta)