Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta14611.12.20193

5192-2019 (02 02 00, 00 01 02, 02 02 02)

Sivistystoimialan sopeuttamisohjelman tavoitteiden toteuttamisen aikataulutus ja vastuut

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 146

Toimialajohtaja Timo Jalonen 2.12.2019:

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 talouden sopeutusohjelman. Kasvatus ja opetuslautakunta hyväksyi 20.11.2019 osaltaan sivistystoimialan strategisen ja operatiivisen sopimuksen vuodelle 2020 sekä määrärahojen jaon palvelualueille. Sopeutusohjelman jatkotoimenpiteet jäivät vielä aikatauluttamatta ja vastuuttamatta.

 

Tavoite

Vastuuhenkilö

Aikataulu

Yksityisen varhaiskasvatuksen joustava käyttö: Palvelutuotannon suhdetta muutetaan siten, että enintään 40 % on yksityistä palvelutarjontaa. Aluekohtaisesti tuotantosuhde saattaa tilapäisesti poiketa tästä. Otetaan käyttöön maksukatto, josta kasvatus- ja opetuslautakunta päättää. Huolehditaan, että yksityisillä palveluntuottajilla on sekä kannustin että velvollisuus tarjota palvelua myös erityistä tukea tarvitseville (korotettu palveluseteli, sääntökirjan kirjaus tms.). Samassa yhteydessä selvitetään mahdollisuus siirtää kerho- ja leikkipuistotoiminta kolmannen sektorin tuotettavaksi. Em. siirto edellyttää sopimusta kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kulmala, Kjellman

-

jatkuva prosessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

kerho- ja leikkipuistotoiminnan arviointi keväällä 2020

-

 

maksukatto maaliskuun ltk

-

 

 

 

sääntökirjan mahdollinen täydennys maaliskuun ltk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammatillisen koulutuksen rakenteellinen uudistus: Selvitetään ammatti-instituutin ja AKK:n mahdollinen yhdistäminen ja yhtiöittäminen ja rakenteelliset uudistukset ammatillisen koulutuksen vos-vastaavuuden saavuttamiseksi. Päätöksenteko selvitysten pohjalta syksyllä 2020.

Jalonen,

Immonen

-

 

selvitys valmis 6/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusopetuksen positiivisen diskriminaation määrärahan kunta-valtio -suhteen muuttaminen: Toimenpide toteutetaan, mikäli valtio lisää rahoitusta positiiviseen diskriminaatioon. Samassa yhteydessä kaupunki vähentää omaa panostaan samassa suhteessa, jolloin oppilaiden näkökulmasta koettu tilanne ei muutu, vaikka rahoituskanava muuttuukin.

Tuominen,

-

huhtikuu 2020

Kjellman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toiminnan tuottavuustavoite (2,0 miljoonaa euroa): Toiminnan nettomenoja sopeutetaan pysyvästi 2,0 miljoonalla huolehtien tarvittavasta muutostuesta toimialalle. Tavoitteena on rakenteelliset uudistukset. Tehdään selvitys ulkopuolisen toimijan toimesta tai tuella. Sopeutuksen vaikutus alkaa vasta selvityksen valmistuttua ja sen perusteella.

Jalonen, Takalo

 

 

-

 

 

normaali TA2021-prosessi syksyllä 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palveluverkkojen ohjaus: Toinen isoista ongelmista liittyy vajaakäytöllä oleviin päiväkoteihin. Paketin yhteydessä päätetään prosessista, jonka seurauksena lapsia voidaan sijoittaa tasaisemmin päiväkoteihin niin, että saadaan aikaan ryhmä- ja lapsikohtaisen yksikkökustannuksen alenema. Tämä onnistuu tehostamalla vielä jo nyt käytössä olevaa palveluohjausta. Säästö syntyy siitä, että olemassa olevalla hoitajamäärällä voidaan ottaa vastaan 20-25 HTV:tä vastaava lisälapsien määrä olemassa oleviin ja saneerattaviin/uudistettaviin tiloihin. Samassa yhteydessä tehostetaan tiedolla johtamista. Tämä vahvistaa erityisesti palveluohjauksen merkitystä silloin, kun kysyntä ei ole tasaista. Yksityinen tarjonta valjastetaan tehostetusti tasaamaan kysyntähuippuja: näin vahvistetaan käytön ja täytön ennustettavuutta. Tämän vuoksi päivittäinen data on saatava ohjauksen käyttöön.

Jalonen, Kulmala, Kjellman

 

 

-

 

 

 

jatkuva prosessi yhteistyössä Tilapalvelukeskuksen kanssa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päiväkotiverkon optimointi: Palveluverkko-ohjauksen parantamisen lisäksi päiväkotiverkko on hajanainen, lisäksi kaupungilla on paljon pieniä yksiköitä. Tämä on henkilöstön käytön näkökulmasta epätarkoituksenmukaisia; tila- ja henkilöstön optimointi vaikeaa. Päiväkodin minimikoolla 100 lasta/7 ryhmää kahdesta kolmeen päiväkotia voisi rakentaa heti. Uudet investoinnit tulee tehdä siten, että voidaan aina lisätä 1-2 ryhmää. Säästöä syntyy jo pelkästään tilapäisistä väistötiloista luopumalla; Parakkien kustannus on tällä hetkellä vuodessa 3.080.000. Päiväkodista luopumisella on myös luonnollinen rahoitusvaikutus kiinteistön myynnin seurauksena. Tätä vaikutusta ei ole voitu vielä arvioida. Suuremmat koot päiväkodeissa johtavat myös siihen, että henkilöstö liikkuu eri yksiköiden sisällä ja välillä tarkoituksen­mukaisesti -sijaisuudet, huippujen tasaaminen ja lomasuunnittelu -lisäsäästö 200.000 e.

Jalonen, Kulmala, Kjellman

 

 

-

 

 

 

jatkuva prosessi yhteistyössä Tilapalvelukeskuksen kanssa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vapaan sivistystyön yhdenmukaistaminen/sopeuttaminen: Toimintamalli, jossa mahdollisuuksien mukaan selvitetään eri toimijoiden vapaan sivistystyön kurssi- ja toimintatarjontaa ja hallintoa siten, että toiminta voidaan järjestää mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Heikkonen,

-

jatkuva prosessi

Kjellman

 

-

 

opiston kurssimaksut maaliskuun ltk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primus-toiminnanohjaus­järjestelmä: Kirjaaminen yhdenmukaiseksi, velvollisuus laittaa kuntoon, jotta saadaan (ilman käsityötä) oikea tieto joka päivä oppilaista ja kursseista.

Merta, palvelualuejohtajat

-

 

jatkuva prosessi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalisaatio perusopetuksessa: Edullisempien laitteiden hankkiminen kannettavien tilalle esim. Chromebookit.

 

Tuominen, Kjellman,

-

 

toimialan esitys 6/2020

Paakkinen

 

-

 

 

yhteistyössä kaupungin IT:n kanssa

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä tiedokseen sopeuttamisohjelman vastuut ja aikataulun mm. lautakunnan vuoden 2020 vuosikelloon liittyen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 10 - 2.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Ronkainen, Schauman, Forsberg, Aalto, Koivusalo, Tuimala, Gardberg, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala.

Oksasen seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänesti Oksasen lisäksi häntä kannattanut Haapanen: ”Siirretään vuodelta 2020: Yksityisen varhaiskasvatuksenjoustava käyttö: Palvelutuotannon suhdetta muutetaan siten, että enintään 40 % on yksityistä palvelutarjonta.”

Laura Rantanen oli poissa kokouksesta.

Jakelu

tpvJalonen Timo