Yhteisten hallintopalvelujen ja yhteisten toimintojen tot.19