Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta9414.08.20194

5192-2019 (02 02 00, 00 01 02, 02 02 02)

Vuoden 2020 strategisen sopimuksen, operatiivisten sopimusten ja talousarvioesityksen valmistelu

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 94

Toimialajohtaja Timo Jalonen 8.8.2019:

 

Vuoden 2020 strategisen sopimuksen valmistelu on aloitettu jo maaliskuussa 2019. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle asiaa esiteltiin 24.4.2019. Lautakunnan ja jaostojen puheenjohtajisto on käynyt kaupunginhallituksen puheenjohtajiston kanssa keskustelua tulevien vuosien tavoitteista 15.5.2019.

 

Aikataulu:

 

-

 

14.8.2019 kasvatus- ja opetuslautakunta: nykytilanteen kuvaus, vuotta 2020 koskevat keskeiset toiminnalliset muutokset.

-

 

 

4.9.2019 kasvatus- ja opetuslautakunta: strategisen sopimuksen ja palvelualueiden operatiivisten sopimusten, henkilöstösuunnitelman sekä määrärahojen yhteensovittaminen.

-

18.9.2019 kasvatus- ja opetuslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle.

-

11.11.2019 kaupunginvaltuuston päätös vuoden 2019 talousarviosta.

-

 

11.12.2019 kasvatus- ja opetuslautakunnan lopullinen päätös sopimuksista ja määrärahojen jaosta vuodelle 2020.

 

Toiminnan suunnittelu - strategisten ja operatiivisten sopimusten valmistelu

 

Kaikki toimialat ovat valmistelleet strategisen sopimuksen, johon on kirjattu sekä taloudelliset että toiminnalliset tavoitteet aiemmin päätettyjen suunnitteluraamien mukaan. Virkamiesvalmiit sopimusluonnokset käsiteltiin kaupunginhallituksen puheenjohtajan kutsumissa neuvotteluissa lauta-/johtokuntien puheenjohtajiston kanssa.

 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että talousarvion hyväksymiseen tarvittava materiaali on valmisteltu varsin pitkälle jo kevään aikana. Suunnitteluprosessia on kehitetty muutoksenhallinnan näkökulmasta, koska nopeasti muuttuva toimintaympäristö edellyttää entistä nopeampaa reagointia.

 

Strategiset sopimukset toimivat operatiivisten sopimusten raamina. Kaupunginvaltuuston päättämien suunnittelulukujen mukaan tehdään tarvittavat tarkennukset strategisiin sopimuksiin, jonka jälkeen viimeistellään operatiiviset sopimukset. Operatiivisissa sopimuksissa tullaan jalkauttamaan strategiset tavoitteet käytännön tekemiseen ja konkreettisempiin tavoitteisiin.

 

Operatiivisten sopimusten valmistelun yhteydessä saattaa ilmentyä tarpeita tehdä sisällöllisiä täsmennyksiä strategisiin sopimuksiin. Lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä operatiiviset sopimukset ja mahdolliset tarkennukset strategisiin sopimuksiin 20.9.2019 mennessä.

 

Nykytilanteen kuvaus ja vuotta 2019 koskevat keskeiset toiminnalliset muutokset

 

Toimialajohtaja ja palvelualuejohtajat käyvät läpi lautakunnan kokouksessa nykytilanteen ja vuotta 2020 koskevat keskeiset tiedossa olevat toiminnalliset muutokset. Vuotta 2020 koskevat operatiiviset sopimukset esitellään kokouksessa 4.9.2019.

 

Liite 1                                  Nykytilanteen kuvaus ja vuotta 2020 koskevat keskeiset toiminnalliset muutokset

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta kuulee tässä vaiheessa selvityksen toimialan nykytilanteesta, asiakokonaisuuden valmistelutilanteesta ja antaa tarvittavat valmisteluohjeet 4.9.2019 kokoukseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.


Liitteet:

Kasopelk § 94
Liite 1:Nykytilanteen kuvaus ja vuotta 2020 koskevat keskeiset toiminnalliset muutokset