Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta17003.10.2018

11325-2018 (12 00 01)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Aki Haapasen ym. aloite ammatillisen koulutuksen työssäoppimispaikkojen valinnasta

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 170

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Aki Haapanen ym. tekivät kokouksessa seuraavan aloitteen:

Ammatillisessa koulutuksessa entistä suurempi osa koulutuksesta ja oppimisesta tapahtuu työpaikoilla työssäoppimisjaksoilla. Työssäoppimisen onnistumiseen vaikuttaa merkittävästi opiskelijan työpaikkaohjaaja.

Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluu muun muassa osallistuminen työssäoppimisen toteuttamissuunnitelman tekoon, työssäoppijan perehdyttäminen työympäristöön, -menetelmiin ja -välineisiin työturvallisuussäädösten mukaisesti, opiskelijan ohjaaminen sekä palautteen antaminen ja arviointi.

Pätevät ja osaavat työpaikkaohjaajat ovat edellytys onnistuneille työssäoppimisjaksoille.

Esitämme, että ammatillisen koulutuksen työssäoppimispaikkojen valinnassa etusijalle asetetaan työpaikat, joista löytyy työpaikkaohjaajan koulutuksen suorittanut henkilö.

Aki Haapanen

Riikka Oksanen

PäätösAloite päätettiin lähettää valmisteltavaksi.

Jakelu

valpImmonen Hannu