Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta8008.05.20183

9458-2017 (041)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2018 talouden 1. osavuosikatsaus

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 80

Toimialajohtaja Timo Jalonen 2.5.2018:

 

Ensimmäisen osavuosikatsauksen käsitteleminen

 

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2018 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. - 31.3.2018. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talousarviossa asetettujen talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

 

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

 

Liite 1                                  Talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste 2018, määrärahat ja tuloerät

 

Liite 2                                   Osavuosikatsaus 1 Sivistystoimiala

 

Toimialan nettoylitysennuste vuodelle 2018 on maaliskuun lopun toteuman yhteydessä n. 1,8 milj. euroa.

 

Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenoissa ylitysennuste muodostuu sekä määrän kasvusta että palvelusetelin hinnan noususta: talousarviossa setelin lapsikohtaiseksi kuukausiarvoksi arvioitiin 705 euroa, mutta maaliskuun lopun tilanteessa keskimääräinen setelin hinta on 736 euroa, ja talousarviossa palvelusetelin piirissä arvioitiin olevan noin 2 283 lasta, mutta alkuvuodesta lasten määrä on ollut noin 2 425 lasta. Setelin arvon nousu aiheuttaa poikkeamaa noin 0,9 milj. euroa ja määrän kasvu noin 1,2 milj. euroa. Vastaavasti kotihoidon tuesta säästyy noin 1 milj. euroa.

 

Ammatillisen koulutuksen palvelualueen ylitysennuste perustuu Boren hosteltoiminnan siirtymiseen liittyvien kuuden vakanssin henkilöstömenojen sekä uuden valtionosuusrahoitteisen työvoimakoulutuksen järjestämisestä aiheutuvien kustannusten puuttumiseen palvelualueen talousarviosta. Siirtyneiden vakanssien osuus on noin 240 000 euroa ja työvoimakoulutuksen lisäpaikkojen noin 771 000 euroa.

 

Henkilötyövuosien osalta ennustetaan määrän pysyvän vuoden 2017 tasolla.

 

Koska talousarvioylitys on merkittävä, tulee toimialan ja lautakunnan viipymättä ryhtyä toimenpiteisiin talouden tasapainon saavuttamiseksi. Tämä edellyttää yhteiseen hallintoon, perusopetukseen, lukiokoulutukseen, ja ammatilliseen koulutukseen tehtäviä leikkauksia siten, että kaikkiin edellä lueteltuihin toimintoihin asetetaan yhden prosentin (1 %) säästötavoite, että talousarvion toteutuma vuoden 2018 lopussa on 99 %. Edellä kuvatuilla toimenpiteillä saadaan aikaan noin 2 miljoonan euron säästötavoite.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee vuoden 2018 ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedokseen ja päättää, että sivistystoimialan taloutta tasapainotetaan asettamalla yhteiseen hallintoon, perusopetukseen, lukiokoulutukseen, ja ammatilliseen koulutukseen yhden prosentin (1 %) säästötavoite.

PäätösKasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi vuoden 2018 ensimmäisen osavuosikatsauksen tiedokseen.

Päätös tehtiin Koivusalon Haapasen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.


Liitteet:

Kasopelk § 80
Liite 1:Talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste 2018, määrärahat ja tuloerät
Liite 2:Osavuosikatsaus 1 Sivistystoimiala