Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta7711.04.2018

4387-2018 (10 03 02, 02 08 00)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen Aki Haapasen ym. siirrettävien koulutilojen hankintaa koskeva aloite

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 77

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Aki Haapanen ym. tekivät kokouksessa seuraavan aloitteen:

Sivistystoimialalla on usein tarvetta väistötiloille koulujen ja päiväkotien saneerausten tai ennakoimattomien tilanteiden, kuten vesivahinkojen takia. Toisinaan väistötiloina käytetään siirrettäviä koulutiloja eli niin sanottuja parakkiluokkia. Näiden siirrettävien koulutilojen vuokraamisen kilpailutus vie usein kuukausia.

Esitämme, että sivistystoimiala selvittää, mitkä olisivat kustannukset siitä, että kaupungin omistukseen hankittaisiin tarvittavaksi katsottava määrä siirrettäviä koulutiloja, joita voitaisiin käyttää väistötiloina tarpeen mukaan.

Lisäksi esitämme, että yhtenä vaihtoehtona siirrettävien koulutilojen hankinnalle selvitetään mahdollisuus valmistaa ne Turun ammatti-instituutin rakennus-, sähkö- ja talotekniikka-alan opiskelijatyönä.

Turussa 11.4.2018

Aki Haapanen

Riikka Oksanen

Mette Karlsson

Laura Rantanen

Kai Sorto

Remo Ronkainen

Barbro Schauman

PäätösAloite päätettiin lähettää valmisteltavaksi.

Jakelu

valpImmonen Hannu
valpJalonen Timo