Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta924.01.20189

13163-2017 (041)

Varhaiskasvatuksessa käytössä olleen yksityisen palvelutuotannon investointituen maksamisen keskeyttäminen ajalla 1.1. - 31.12.2018

Tiivistelmä:

Turun kaupunginhallitus päätti vuonna 2012 yksityisten päivähoitopaikkojen perustamiseen liittyvän investointituen käyttöönotosta ja että yksityisen palvelutuotannon osuutta kasvatetaan vuoteen 2020 mennessä 30 prosenttiin. Tavoite on saavutettu jo vuonna 2016. Koska tällä hetkellä ei ole tarvetta lisätä merkittävässä määrin yksityisiä varhaiskasvatuspaikkoja, kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään, että varhaiskasvatuksen investointitukeen ei varata määrärahoja vuodelle 2018.

Kasopelk § 9

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala 4.1.2018:

 

Turun kaupunginhallitus päätti 7.5.2012 § 235 yksityisten päivähoitopaikkojen perustamiseen liittyvän investointituen käyttöönotosta, jonka tavoitteena oli lisätä yksityisessä päivähoitotoiminnassa olevia turkulaisille alle 3- ja yli 3-vuotiaille lapsille tarkoitettuja kokopäiväisiä hoitopaikkoja keventämällä uuden hoitopaikan perustamisen kustannuksia. Tukea on myönnetty Turun kaupungin alueella harjoitettavaan yksityiseen päiväkotitoimintaan ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoimintaan.

 

Edellä mainitun päätöksen mukaan kaupunginhallitus hyväksyy investointituen yleiset myöntämisperiaatteet. Periaatteet ovat olleet voimassa toistaiseksi. Lautakunnan tehtävä on ollut päättää tuen myöntämisen yksityiskohdista.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle on 20.9.2017 § 133 esitelty iltakouluasiana investointituen käyttöä ajalla 2012 - 2017. Vuonna 2012 investointitukeen oli varattu määrärahaa 80 000 euroa ja vuodesta 2013 määrärahavaraus on ollut 100 000 euroa. Tukea on maksettu vuoden 2017 loppuun mennessä yhteensä 555 218 euroa ja uusia paikkoja tukea myönnettyihin kohteisiin on tullut 1 253.

 

Päättäessään investointituen käyttöönotosta kaupunginhallitus päätti lisäksi, että yksityisen palvelutuotannon osuutta kasvatetaan vuoteen 2020 mennessä 30 prosenttiin. Tämä tavoite on saavutettu jo vuonna 2016. Koska tällä hetkellä ei ole tarvetta lisätä merkittävässä määrin yksityisiä varhaiskasvatuspaikkoja, on perusteltua että vuodelle 2018 ei tehdä määrärahavarusta investointitukeen. Investointituen maksamista ei esitetä lakkautettavaksi kokonaisuudessaan.

 

Tuen maksamiseen liittyvää valvontaa jatketaan edelleen niiden tuen saajien osalta, joiden osalta se on vielä ajankohtaista.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 13.12.2017 § 194 ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että investointitukeen ei varata määrärahoja vuodelle 2018.

 

Päätös          Ehdotus hyväksyttiin.

 

Päätös asiassa tehtiin äänin 10 - 2.

 

Haapanen teki Oksasen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: ”Esitän, että kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että investointitukeen ei varata määrärahoja vuodelle 2018. Lisäksi esitän, että kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että varhaiskasvatuksen investointituen maksaminen yksityisille palveluntuottajille lakkautetaan 1.2.2018 alkaen.”

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Schauman, Sorto, Aalto, Koivusalo, Liljenbäck, Gardberg, Laura Rantanen, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala. Haapasen ehdotuksen puolesta äänestivät Haapanen ja Oksanen.

 

Ronkainen oli poissa kokouksesta.

Jakelu

tpvKulmala Vesa
tpvTakalo Anne