Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta18415.11.201713

11810-2017 (011, 010)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan lausunto kaupungin strategian valmisteluun liittyen

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 184

Toimialajohtaja Timo Jalonen 10.11.2017:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli 18.10.2017 § 145 iltakouluasiana kaupungin uuden strategian valmisteluprosessia.

 

Turun kaupungin strategiaa, joka laadittiin kuluneen valtuustokauden alussa, ollaan päivittämässä. Kokonaan uutta strategiaa ei olla tällä kertaa laatimassa. Tilanne kuitenkin eroaa kuitenkin viime valtuustokaudesta siten, ettei valtuustoryhmä tehneet omaa sopimusta keskeisistä tavoitteista.

 

Sivistystoimialan osalta keskeinen kokonaisuus sisältyy hyvinvointi ja aktiivisuus -osioon.

 

Turun kaupungissa moni olosuhde on kääntynyt selvästi positiivisempaan suuntaan jo viime valtuustokauden lopulla. Kaupungin asukasluvun kasvu näyttää kiihtyvän, työllisyys paranee nopeasti ja keskusta-asumisen vetovoima kasvaa. Turku jatkaa kansainvälistymistä mm. muuttoliikkeen vuoksi. Myös turkulaiset toimijat ovat maailmalla yhä aktiivisempia.

 

Sivistystoimialan viranhaltijat ovat laatineet luonnoksen hyvinvointiohjelman päivittämisestä. Toimialajohtaja Timo Jalonen ja strategiajohtaja Jussi Vira kävivät strategiatyön vaiheet läpi.

 

Liite 1                                  Hyvinvointi ja aktiivisuus -osion päivitys

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen kokouksessa päivitettävällä tekstiversiolla.

PäätösKasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä liitteen 2 mukaisen ehdotuksen muutoksiksi Turun kaupungin strategian Hyvinvointi ja aktiivisuus –osioon.

Liite 2Kasvatus- ja opetuslautakunnan ehdotus muutoksiksi Turun kaupungin strategia

Päätöksenteko

Hartiala teki seuraavien lauseiden poistamista koskevan ehdotuksen:

  1. Turussa tulee siirtyä asteittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Kaupungin tulisi asettaa tavoitteeksi neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivässä kaikille alle esiopetusikäisille.
  2. Kaupungin omaan varhaiskasvatukseen huomattavasti enemmän resursseja
  3. Peruskoulun erikoisluokkien sijaan panostettava kattaviin valinnaisainemahdollisuuksiin
  4. Erityisopettajia, opinto-ohjaajia ja koulupsykologeja palkataan riittävästi
  5. Maksuttomat oppimateriaalit toisen asteen tutkintotavoitteisille opiskelijoille

Päätös lauseen 1 osalta tehtiin äänin 7 - 4. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Honkasaari, Haapanen, Oksanen, Aalto, Karke, Liljenbäck ja Karlsson. Lauseiden poistamisen puolesta äänestivät Sorto, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala.

Päätös lauseen 2 osalta tehtiin äänin 5 - 5, 1 tyhjä, puheenjohtaja Hartialan äänen ratkaistessa. Lauseen poistamisen puolesta äänestivät Honkasaari, Karlsson, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Haapanen, Oksanen, Aalto, Karke ja Liljenbäck. Sorto äänesti tyhjää.

Päätös lauseen 3 osalta tehtiin äänin 7 - 4. Lauseen poistamisen puolesta äänestivät Honkasaari, Sorto, Liljenbäck, Karlsson, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Haapanen, Oksanen, Aalto ja Karke.

Päätös lauseen 4 osalta tehtiin äänin 5 - 5, 1 tyhjä, puheenjohtaja Hartialan äänen ratkaistessa. Lauseen poistamisen puolesta äänestivät Liljenbäck, Karlsson, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Sorto, Haapanen, Oksanen, Aalto ja Karke. Honkasaari äänesti tyhjää.

Päätös lauseen 5 osalta tehtiin äänin 7 - 2, 2 tyhjää. Lauseen poistamisen puolesta äänestivät Honkasaari, Sorto, Liljenbäck, Karlsson, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala. Esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Haapanen ja Oksanen. Aalto ja Karke äänestivät tyhjää.

Muilta osin liitteestä 2 ilmenevät muutokset hyväksyttiin yksimielisesti.

Ronkainen ja Laura Rantanen olivat poissa kokouksesta.

Jakelu

tpvKonsernihallinto, strategia ja kehittäminen


Liitteet:

Kasopelk § 184
Liite 1:Hyvinvointi ja aktiivisuus -osion päivitys
Liite 2:Kasvatus- ja opetuslautakunnan ehdotus muutoksiksi Turun kaupungin strategia