Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta8707.06.20175
Kasvatus- ja opetuslautakunta12406.09.20172
Kasvatus- ja opetuslautakunta13420.09.20175

13100-2016 (421, 032)

Lisäselvitys valtuutettu Mari-Elina Koivusalon ym. aloitteeseen maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymiseksi Turussa

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 87

Toimialajohtaja Timo Jalonen 1.6.2017:

 

Valtuutettu Mari-Elina Koivusalo ym. tekivät kaupunginvaltuustossa 12.12.2016 aloitteen maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymisestä Turussa. Sivistystoimiala ja konsernihallinnon talouden ja rahoituksen vastuualue ovat 24.5.2017 antaneet vastauksensa aloitteeseen.

 

Lautakunnat eivät ole yleensä käsitelleet valtuustoaloitteisiin annettuja vastauksia. Kyseinen aloite on kuitenkin kansallisesti kiinnostava ja nousi keskeisenä teemana esille kevään kuntavaaleissa, joten annettu vastaus on tarpeellista saattaa lautakunnalle tiedoksi.

 

Liite 1                                  Valtuutettu Mari-Elina Koivusalon ym. aloitteeseen annettu vastaus

 

Oheismateriaali 1               Valtuutettu Mari-Elina Koivusalon ym. valtuustoaloite 12.12.2016

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä kaupunginvaltuutettu Koivusalolle annetun vastauksen tiedokseen.

PäätösKasvatus- ja opetuslautakunta merkitsi vastauksen tiedoksi ja edellytti asian jatkovalmistelua ja –selvitystä siten, että arvioidaan, mitä positiivisia vaikutuksia Turku katsoo varhaiskasvatuksesta ja sen osallistumisasteen nostamisesta olevan ja lisääntyisivätkö nämä vaikutukset maksuttoman varhaiskasvatuksen avulla ja olisiko Turussa muita keinoja saavuttaa ET 2020 –ohjelman mukainen tavoite 95 %:n osallistumisesta yli 4-vuotiailla lapsilla. Lisäselvitykset tuodaan lautakuntaan vuoden 2018 talousarvioesityksen hyväksymisen yhteydessä.

Päätös tehtiin Koivusalon Hartialan kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kasopelk § 124

Palvelupäälliköt Ulla Soukainen ja Hanna Karlsson sekä palvelualuejohtajat Maija-Liisa Rantanen ja Vesa Kulmala 4.9.2017:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli kokouksessaan 7.6.2017 § 87 valtuutettu Mari-Elina Koivusalon ym. aloitetta maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymisestä Turussa. Kasvatus- ja opetuslautakunta edellytti asian jatkovalmistelua ja -selvitystä siten, että arvioidaan, mitä positiivisia vaikutuksia Turku katsoo varhaiskasvatuksesta ja sen osallistumisasteen nostamisesta olevan ja lisääntyisivätkö nämä vaikutukset maksuttoman varhaiskasvatuksen avulla ja olisiko Turussa muita keinoja saavuttaa ET 2020 -ohjelman mukainen tavoite 95 %:n osallistumisesta yli 4-vuotiailla lapsilla. Lisäselvitykset tuodaan lautakuntaan vuoden 2018 talousarvioesityksen hyväksymisen yhteydessä.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitellään kokouksessa jatkovalmistelun tilannetta mm. lapsivaikutusten arvioinnin tulosta.

 

Liite 1                                  Selvitys jatkovalmistelun tilanteesta

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä annetun selvityksen tiedoksi.

PäätösAsia pantiin pöydälle Hartialan Koivusalon kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kasopelk § 134

Pöydältä 6.9.2017 § 124

 

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala 13.9.2017:

 

Liitteessä 1 on arvioitu lapsivaikutuksia kolmen eri vaihtoehdon mukaisesti: maksuttomuus toteutettaisiin kaikille palvelun piirissä oleville perheen valitseman tuntimäärän mukaisesti, maksuttomuus toteutettaisiin kaikille palvelun piirissä oleville 20 viikkotunnin osalta ja maksuttomuus toteutettaisiin yli 3-vuotiaille palvelun piirissä oleville 20 viikkotunnin osalta. Vaikutuksia on tarkastelu kuntalaisvaikutusten, ympäristövaikutusten, organisaatio- ja henkilöstövaikutusten ja taloudellisten vaikutusten näkökulmista.

 

Valtion talousarvioesityksessä vuodella 2018 todetaan, että hallitus käynnistää laajan kokeilun vuosina 2018 - 2019 viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta yhdessä halukkaiden kuntien kanssa. Kokeiluun käytetään 5 miljoonaa euroa valtion rahoitusta.

 

Mikäli Turussa lähdetään lisäämään varhaiskasvatuksen maksuttomuutta, on perusteltua seurata valtioneuvoston toimenpiteitä asian suhteen ja hakea rahoitusta kokeilun toteuttamiseksi Turussa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Koivusalo teki Oksasen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

"Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Turku tarjoaa neljä tuntia päivässä maksutonta varhaiskasvatusta 5-vuotiaille 1.8.2018 alkaen.

Kasvatus ja opetuslautakunnalle tuodaan tämän jälkeen puolivuosittain selvitys 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen osallistumisasteen kehityksestä."

Päätös asiassa tehtiin äänin 8 - 4. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Ronkainen, Schauman, Sorto, Liljenbäck, Karlsson, Laura Rantanen, Kajander ja Hartiala. Koivusalon ehdotuksen puolesta äänestivät Haapanen, Oksanen, Aalto ja Koivusalo.

Sini Rantanen oli poissa kokouksesta.


Liitteet:

Kasopelk § 87
Liite 1:Valtuutettu Mari-Elina Koivusalon ym. aloitteeseen annettu vastaus

Kasopelk § 124
Liite 1:Selvitys jatkovalmistelun tilanteesta