Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta11916.08.2017

8942-2017 (5120, 5121)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen Aki Haapasen ym. selvityspyyntö

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 119

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet Aki Haapanen ja Riikka Oksanen tekivät kokouksessa seuraavan selvityspyynnön:

 

Lukiolaisten ja ammattikoululaisten oppikirjat ovat suuri menoerä opiskelijoille. Oppikirjojen hankinnan aiheuttamat kustannukset vaikuttavat etenkin pienituloisten perheiden lasten opiskeluedellytyksiin toisella asteella, ja saattavat johtaa jopa opintojen keskeyttämiseen tai aloittamatta jättämiseen.

 

Siksi esitämme, että sivistystoimiala tekee kasvatus- ja opetuslautakunnalle selvityksen siitä, miten suuret vuosittaiset kustannukset sivistystoimialalle aiheutuisi siitä, että Turun kaupunki kustantaisi toisen asteen tutkintotavoitteisten opiskelijoiden oppikirjat ja muut opiskelun kannalta välttämättömät materiaalit.

 

Turussa 16.8.2017

 

Aki Haapanen

 

Riikka Oksanen

 

Päätös          Selvityspyyntö päätettiin lähettää valmisteltavaksi.

Jakelu

valpJalonen Timo
valpTakalo Anne