Kasvatus- ja opetuslautakunta 17.02.2014 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 8:15 Kasvatus- ja opetusvirasto, Käsityöläiskatu 10, 2 krs

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
36 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
37 § Pöytäkirjan tarkastus
38 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2013 tilinpäätös, strategisten ja operatiivisten sopimusten toteuma sekä toiminnan ja talouden seurantaraportti
39 § Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen lautakunnan ja jaostojen kokouksissa

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon