Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta2212.02.20144

3090-2013 (041, 002, 07)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion 2014 uudelleenjako

Tiivistelmä:

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi talousarvion 2014 uudelleenjaon mukaiset määrärahat ja tuloerät tulosalueittain.

Kasopelk § 22

Talouspäällikkö Anne Takalo 5.2.2014:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan 22.1.2014 § 5 käsitellessään perusopetuksen opetusryhmien tilannetta, että määrärahojen ja tuloerien osalta vuoden 2014 talousarvion joulukuussa päätettyä jakoa tulosalueiden välillä muutetaan.

 

Päätöksen mukaiset muutokset määrärahoihin olivat:

Varhaiskasvatus

-700.000 €

Ruotsink. kasvatus ja opetus

-400.000 €

Lukiokoulutus

-100.000 €

Ammatillinen koulutus

-300.000 €

Perusopetus

1.500.000 €

 

Liite 1                                  Talousarvion 2014 uudelleenjako, määrärahat ja tuloerät tulosalueittain

 

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen osalta määrärahoja pienennettiin henkilöstömenoista. Ruotsinkielisessä kasvatuksessa ja opetuksesta 90.000 euroa voitiin vähentää liian suuriksi arvioiduista vuokramenoista sekä 47.000 € vähennettiin koulukuljetuksiin kohdennetuista määrärahoista. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen henkilöstömenoista vähennettiin loput 263.000 euroa.

 

Lukiokoulutuksen määrärahavähennys kohdistui kokonaisuudessaan henkilöstömenoihin. Ammatillisessa koulutuksessa tarkennettiin aineiden ja tarvikkeiden hankintamenoja ja noin 290.000 euroa vähennettiin henkilöstömenoista.

 

Perusopetuksessa lisättiin vuokramenoihin tarkistetun tilankäyttöjaon mukaisesti ruotsinkielisestä lukiokoulutuksesta 90.000 euroa perusopetuksen määrärahaan. Henkilöstömenoihin kohdennettiin loput 1.410.000 euroa.

 

Tulosalueiden sisällä on lisäksi tehty siirtoja perustuen tilinpäätöksen 2013 osoittamaan toteumaan. Varhaiskasvatuksen osalta henkilöstömenoja vähennettiin vielä noin 1.385.000 euroa ja kohdennettiin ne yksityisen hoidon tukeen ja tuen kuntalisiin ja palvelusetelimenoihin. Lisäksi ammatillisessa koulutuksessa henkilöstömenoista vähennettiin 500.000 euroa ja siirrettiin ne oppisopimuskoulutuksen palvelumenojen hankintamäärärahoihin.

 

Aikuiskoulutuksessa ei määrärahavähennyksiä ollut, mutta uudelleenjaon yhteydessä on tarkennettu joidenkin pienien erien kohdistumista tulosalueen sisällä.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisesti aikaisemmin päätetyn uudelleenjaon kohdentamisen tulosalueiden määrärahoihin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Yrttiaho teki Oksasen kannattamana seuraavan ehdotuksen:

”Lautakunta päättää, että uudelleenajossa palvelusetelin kuluihin oman toiminnan kuluista tehty 1,384 me:n siirto kohdistetaan takaisin omaan toimintaan.

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että sille osoitetaan puuttuva rahoitus, jolla palveluiden leikkaukset tulosalueilla voidaan estää ja erityisesti varhaiskasvatuksen lakisääteiset toiminnot voidaan järjestää ja mm. määräaikaista henkilöstöä vakinaistaa.”

Päätös asiassa tehtiin äänin 11 - 2. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän ehdotuksen puolesta äänestivät Liukkonen, Heinonen, Koivusalo, Schauman, Laaksonen, Ratilainen, Niinivirta, Rantanen, Rusi, Raho ja Hartiala. Yrttiahon ehdotuksen puolesta äänesti hänen lisäkseen Oksanen.

Liite 2                                  Esitys tilinpäätöksestä 2013

Jakelu

tiedKaupunginhallitus
tiedKonsernihallinto, talous- ja strategiaryhmä
noudSivistystoimiala, aikuiskoulutus
noudSivistystoimiala, ammatillinen koulutus
noudSivistystoimiala, lukiokoulutus
noudSivistystoimiala, perusopetus
noudSivistystoimiala, toimialan hallinto
noudSivistystoimiala, varhaiskasvatus
noudSvenskspråkig fostran och undervisning
tiedTalouspalvelukeskus


Liitteet:

Kasopelk § 22
Liite 1:Talousarvion 2014 uudelleenjako, määrärahat ja tuloerät tulosalueittain
Liite 2:Esitys tilinpäätöksestä 2013