Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta2812.02.20148

1508-2014 (032)

Lasten päivähoidon asiakasmaksujen ja maksun määräämisessä käytettävien tulorajojen indeksitarkistukset 1.8.2014 alkaen

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 28

Tulosaluejohtaja Maija-Liisa Rantanen, 5.2.2014:

 

Lasten päivähoidosta perittävien maksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksillä ja päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät tulorajojen euromäärät yleisellä ansiotasoindeksillä.

 

Elokuun 2014 alusta voimaan tulevista päivähoidon asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on annettu 26.11.2013 opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus (829 / 2013).

 

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä enimmäismaksu kuukaudessa korottuu 1.8.2014 alkaen 264 eurosta 283 euroon. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen enimmäismaksu nousee 238 eurosta 255 euroon kuukaudessa. Pienin perittävä kuukausimaksu on 26 euroa, kun se on nyt 24 euroa.

 

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa elävät molempien alaikäiset lapset.

 

Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistetut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetut päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2014 lähtien seuraavat:

 

Perheen koko,

henkilöä

Tuloraja €/kk

Korkein maksuprosentti

2

1355

11,5

3

1671

9,4

4

1983

7,9

5

2116

7,9

6

2248

7,9

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Tulorajojen korotuksen seurauksena on se, että mikäli perheiden tulot ovat elokuussa 2014 samat kuin tällä hetkellä:

tuloluokissa 2500 – 4000 € päivähoitomaksut alenevat

tuloluokissa 4500 – 5000 € tapahtuu sekä nousua että laskua

tuloluokissa yli 5500 € päivähoitomaksut nousevat.

Lisäksi 0-maksuluokkaan kuuluvien määrä saattaa lisääntyä.

 

Päivähoitomaksut tarkistetaan indeksikorotuksen jälkeen kaikilta perheiltä.

 

Liite 1                                  Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista lasten päivähoidon asiakasmaksuista (829 / 2013)

 

Liite 2                                  Päivähoitomaksujen indeksitarkistukset voimaan 1.8.2014 lukien

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että 1.8.2014 lukien lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973) tarkoitetusta lapsen päiväkoti- ja perhepäivähoidosta peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukainen kuukausimaksu, jonka suuruus kokopäivähoidossa olevan lapsen osalta on enintään 283 euroa kuukaudessa ja samasta perheestä olevan toisen lapsen osalta enintään 255 euroa kuukaudessa.

 

Lisäksi lautakunta päättää, että alin perittävä kuukausimaksu on 26 euroa ja että päivähoitomaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat opetus- ja kulttuuriministeriön 26.11.2013 antaman ilmoituksen (829 / 2013) mukaiset.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli palvelujohtaja Vesa Kulmala.

Jakelu

tiedSivistystoimiala, varhaiskasvatus
tpvRantanen Maija-Liisa


Liitteet:

Kasopelk § 28
Liite 1:Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista lasten päivähoidon asiakasmaksuista (829/2013)
Liite 2:Päivähoitomaksujen indeksitarkistukset voimaan 1.8.2014 lukien