Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta2712.02.20147

543-2014 (032)

Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvausta vuonna 2014 koskevan päätöksen korjaaminen

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 27

Tulosaluejohtaja Maija-Liisa Rantanen, 3.2.2014:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi 22.1.2014 § 11 kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksen vuonna 2014 esityslistassa olleen liitteen 2 mukaisesti (Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset Turussa vuonna 2014). Liitteeseen oli tallentunut virheelliset kustannuskorvaussummat korotettujen ateriaosuuksien kohdalla. Tehty päätös tulee korjata siten, että päätöksen liite on korjattuna oikeilla kustannuskorvaussummilla.

 

Liite 1                                  Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset Turussa vuonna 2014, korjattu versio 3.2.2014

 

Oheismateriaali 1               Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös 22.1.2014 § 11

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää vahvistaa Turun kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuodelle 2014 korjatun liitteen 1 mukaisesti. Kolmiperhepäivähoidossa suosituksia toteutetaan soveltuvin osin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli palvelujohtaja Vesa Kulmala.

Jakelu

tpvRantanen Maija-Liisa


Liitteet:

Kasopelk § 27
Liite 1:Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset Turussa vuonna 2014, korjattu versio 3.2.2014