Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta19620.11.20132

12919-2013 (065, 5121)

Teuraslihan hankinta ammatillisen koulutuksen elintarviketekniikan opetuksen tarpeisiin

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 196

Ammatillisen koulutuksen tulosaluejohtaja Hannu Immonen 19.11.2013:

 

Ammatillisen koulutuksen elintarvikealan perustutkinnon tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia elintarvikealan perusammattilaisia, jotka pystyvät näkemään työnsä osana koko elintarvikeketjua alkutuotannosta ja jalostuksesta, suurkeittiöihin, ravintoloihin sekä kauppaan ja kuluttajille. Tämä edellyttää, että elintarvikealan opetus pystyy käyttämään laadukasta ja tuoretta teuraslihaa, jotta opiskelija pääsee harjoittelemaan koko tuotantoprosessia.

 

Ammatillisen koulutuksen tulosalue käyttää ravintolalihakäytössä hankinta- ja logistiikkakeskuksen kilpailuttamaa toimittajaa, mutta kokonaiset leikkaamattomat teuraslihat on kilpailuttamatta. Ammatillisen koulutuksen tulosalue tarvitsee koulutukseensa vuosittain muun muassa noin 20 sianruhoa, lampaan- ja poronruhon, kokonaisia broilereita ja muita luullisia ruhon osia sekä jauheliharaaka-ainetta.

 

Turun ammatti-instituutin elintarvikealan koulutuksen osalta tulee nyt kilpailuttaa teuraslihan ostot erikseen siten, että ne vastaisivat laadultaan, toimitusvarmuudeltaan, tuoreudeltaan ja käyttötarkoitukseltaan opetuksen elintarvikealan lihankäsittelyopetuksen tarpeita. Muiden lihatuotteiden osalta käytetään edelleen kaupungin kilpailuttamia sopimustoimittajia.

 

Kilpailutuksen arvo on noin 50 000 € vuodessa.

 

Liite 1                                  Toimeksianto hankinta- ja logistiikkakeskukselle

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää valtuuttaa hankinta- ja logistiikkakeskuksen käynnistämään elintarvikealan opetuksen tarvitseman teuraslihan kilpailutuksen sekä

 

valtuuttaa ammatillisen koulutuksen tulosaluejohtajan allekirjoittamaan tarjouspyynnön, tekemään päätöksen toimittajasta ja allekirjoittamaan hankintasopimuksen.

 

Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää,

-että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja,

-että asian kiireellisyyden vuoksi tämä päätös voidaan panna täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvHankinta- ja logistiikkakeskus
tpvImmonen Hannu


Liitteet:

Kasopelk § 196
Liite 1:Toimeksianto hankinta- ja logistiikkakeskukselle