Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta18830.10.2013

12232-2013 (015, 519)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen Riikka Oksasen ym. aloite Turun kaupungin mahdollisesta osallistumisesta EU:n kouluhedelmäohjelmaan

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 188

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet Riikka Oksanen ja Johannes Yrttiaho tekivät kokouksessa seuraavan aloitteen:

Lautakunta-aloite

Selvitetään Turun kaupungin mahdollinen osallistuminen EU:n kouluhedelmäohjelmaan

"Kouluhedelmäohjelma on Euroopan unionin rahoittama terveyshanke, jonka tavoitteina ovat lasten ja nuorten ylipainon ehkäisy, terveellisten ravitsemustottumusten opettaminen ja maatalouden edistäminen"

Lähde: Selvitys kouluhedelmäohjelman nykytilanteesta Euroopassa

Lehto, Johanna; Lehto, Taru

Riikka Oksanen 

Johannes Yrttiaho

PäätösAloite päätettiin lähettää valmisteltavaksi.

Jakelu

tpvJalonen Timo