Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta18530.10.20131

11921-2013 (061)

Dokumenttikamerahankinnat

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 185

Taina Willman-Lynderup 24.10.2013:

 

Perusopetuksen luokkatiloja sähköistetään ja sen myötä varustellaan ajanmukaisin opetusvälinein, mm. dokumenttikameroin. 19 koulun yhteensä 80 luokkatilaan tarvitaan dokumenttikamerat. Hankinnat suoritetaan perusopetuksen AV-laitteisiin varatuista investointimäärärahoista.

 

Turun kaupungilla on dokumenttikameroista puitesopimus Turun Tietokeskus Oy:n kanssa. Turun Tietokeskus Oy tarjoaa Qomo QD3900 –dokumenttikameraa hintaan á 865,00 €, alv 0%. 80 dokumenttikameran yhteishankintahinta on näin ollen 69 200,00 euroa.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Turun Tietokeskus Oy:ltä tilataan 80 kpl Qomo QD3900 – dokumenttikameraa yhteishintaan 69 200,00 euroa alv 0%. Hankinta suoritetaan siihen varatuista investointimäärärahoista. Sivistystoimialajohtaja Timo Jalonen valtuutetaan tämän päätöksen mukaan hyväksymään investointiin liittyvät menot.

 

Hankintayksikköä sitova sopimus ei synny päätöksen tiedoksiannolla, vaan vasta erikseen tehtävän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella/tilauksella.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedTurun Tietokeskus Oy
tpvSivistystoimialan hallinto, talouspalvelut
tiedJalonen Timo
tiedTakalo Anne
tiedWillman-Lynderup Taina