Kasvatus- ja opetuslautakunta 09.10.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Sivistystoimialan hallinto, Käsityöläiskatu 10

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
166 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
167 § Pöytäkirjan tarkastus
168 § Iltakouluasia
169 § Tilaelementin vuokraaminen Sivistystoimialan käyttöön Martin alueella 1.4.2014 lukien
170 § Tilaelementin vuokraaminen Sivistystoimialan käyttöön Runosmäen alueella 1.5.2014 lukien
171 § Selvitys kaupunginhallitukselle sivistystoimialan toimista talousarviossa pysymiseksi
172 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
173 § Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
174 § Ilmoitusasioita
175 § Lausunto Kupittaan Palloiluhalli -hankkeesta
176 § Viranhaltijan päätöspöytäkirja

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon