Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta13514.08.20132
Kasvatus- ja opetuslautakunta15304.09.20139
Kasvatus- ja opetuslautakunta16511.09.20137

7166-2013 (5126)

Kuntalaisaloite erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden erityisosaston perustamiseksi Turkuun

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 135

Toimialajohtaja Timo Jalonen 12.8.2013:

 

Turun seudun Kehitysvammaisten Tuki ry ym. ovat tehneet kuntalaisaloitteen erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden erityisosaston perustamiseksi Turkuun. Erityisosasto perustettaisiin vapaan sivistystyön oppilaitoksiin. Kohderyhmänä olisivat erityisesti syrjäytymisuhan alla olevat nuoret ja aikuiset, mielenterveyskuntoutujat, muistisairaat, kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat nuoret, joilla on ollut lapsesta saakka eriasteisia oppimiseen ja opiskeluun liittyviä ongelmia.

 

Kaupunginhallituksen 10.9.2007 § 535 hyväksymien kuntalaisaloitteiden käsittelyohjeiden mukaisesti sivistystoimiala, jonka toimivaltaan asia kuuluu, on käsitellyt asian ja vastannut aloitteeseen. Sivistystoimiala on antanut aloitteen tekijöille oheismateriaalina olevan vastauksen.

 

Oheismateriaali 1               Turun seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n ym. kuntalaisaloite

 

Oheismateriaali 2               Sivistystoimialan vastaus Turun seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n ym. aloitteeseen

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen Turun seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n ym. tekemään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden erityisosaston perustamista koskevaan aloitteeseen annetun vastauksen.

PäätösAsia pantiin pöydälle Oksasen Yrttiahon kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kasopelk § 153

Pöydältä Kasopelk 14.8.2013 § 135

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedokseen Turun seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n ym. tekemään erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden erityisosaston perustamista koskevaan aloitteeseen annetun vastauksen.

PäätösAsia pantiin pöydälle Oksasen tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kasopelk § 165

Pöydältä Kasopelk 4.9.2013 § 153

PäätösLautakunta merkitsi aloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja päätti, että sivistystoimiala käynnistää valmistelun erityistä tukea tarvitsevien opetuksen turvaamiseksi työväenopistossa. Opetuksen koordinointia voidaan parantaa esim. organisoimalla suomenkieliseen työväenopistoon erillinen tiimi erityistä tukea vaativien opetusta varten ja/tai nimeämällä nykyisistä tuntiopettajista vastuullinen koordinaattori, jolloin henkilöstökustannukset eivät kasva. Erityistä tukea tarvitsevien opetusta tulee kehittää yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Päätös tehtiin Oksasen Koivusalon kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

tiedTurun seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
tiedHelva Mika
tpvLehtinen Päivi