Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 
Pelastusjohtaja2605.04.2018 

1303-2018 (01 01 01)

Ensihoitajien virkojen täyttäminen (7 kpl)

Pelastuspäällikkö Juha Virto ja ensihoitomestari Mauri Jääskeläinen 3.4.2018:

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen avoinna olevia ensihoitajien virkoja (7 kpl) haki määräaikaan mennessä 61 hakijaa (vakanssinumerot: 100777, 100780, 100787, 100801, 100805, 100863, 100884).

Ensihoitajan viran kelpoisuusvaatimuksena on asetuksen 340/2011 8 § mukaiset hoitotason koulutusvaatimukset ja voimassa oleva hoitotason lupa sekä vähintään B-luokan ajokortti sekä vähintään vuoden kokemusta kiireellisestä ensihoitotoiminnasta ambulanssissa.

Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta sekä annettava suostumus suppean turvallisuusselvityksen hankkimiseen.

Esitämme seuraavia henkilöitä valittavaksi ensihoitajan virkoihin:

1. Autio Amina 
2. Haakana Timo
3. Kurkinen Johanna
4. Laine Sanna-Mari
5. Niemi Lauri
6. Palomäki Harri
7. Toivola Sina

ja 1. varasijalle valittavaksi Sami Peltoniemi, 2. varasijalle Jussi Perämäki ja 3. varasijalle Mari Ervasti.

Esitys perustuu kokonaisarvioon, joka koostuu haastattelusta, työkokemuksesta, koulutuksesta, yleisestä aktiivisuudesta, sitoutuneisuudesta pelastuslaitokseen työnantajana ja erityisesti haastattelijan arvioimasta sopivuudesta sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista hoitaa ensihoitajan toimenkuvan mukaisia tehtäviä. Haastattelussa arvioitiin erityisesti hakijan sitoutumista työnantajaansa (pelastuslaitokseen) sekä kykyä hoitaa ensihoitajan toimenkuvaan kuuluvia hallinnollisia, työnjohdollisia, koulutus- sekä muita vastuutehtäviä.

Yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Ensihoitajan virat täytetään ehdolla, että virkaan otetun suostumuksella haettu suppea turvallisuusselvitys ei estä viran täyttöä.

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

Päätin ottaa aluepelastuslaitoksen ensihoitajien virkoihin seuraavat henkilöt 1.6.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan:

1. Autio Amina 
2. Haakana Timo
3. Kurkinen Johanna
4. Laine Sanna-Mari
5. Niemi Lauri
6. Palomäki Harri
7. Toivola Sina

ja 1. varasijalle Sami Peltoniemen, 2. varasijalle Jussi Perämäen ja 3. varasijalle Mari Ervastin.

Viranhoito alkaa, kun päätös on saanut lainvoiman, kuitenkin aikaisintaan 1.6.2018.

Samalla heidän viranhoito mahdolliseen aikaisempaan virkaan päättyy.

Ensihoitajan virat täytetään ehdolla, että virkaan otetun suostumuksella haettu suppea turvallisuusselvitys ei estä viran täyttöä ja että virkaan valittu esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Jari Sainio

pelastusjohtaja

Jakelu

tiedKunnan Taitoa Oy
aovirkaa hakeneet
tiedKonsernihallinto, strateginen HR
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
tiedJokinen Kaija
tiedKoskinen Kirsi
tiedRajamäki Markku
tiedReiman Anita
tiedSoininvaara Pertti
tiedVirto Juha