Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 
Pelastusjohtaja2520.03.2018 

3474-2018 (01 01 01, 01 01 03)

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen tilannekeskuksen sijaisten nimittäminen

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Pertti Soininvaara ja aluepalopäällikkö Kari Alanko 20.3.2018:

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen viesti- ja johtokeskusta kehitetään tilannekeskukseksi palvelutasopäätöksen (VSaluelk 24.11.2016 § 89), henkilöstösuunnitelman (VSaluelk 1.2.2017 § 6) ja tilannekeskuksen kehittäminen (VSaluelk 27.4.2017 § 39) päätöksen mukaisesti

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen avoinna olevaa määräaikaista operaattorin virkaa (vak.nro. 100890) haki määräaikaan mennessä 9 hakijaa ja heidät kaikki haastateltiin.

Haastatteluiden yhteydessä haastateltiin myös halukkuus operaattorin tehtävän sijaistamiseen.

Jo aiemmin halukkuutensa sijaistukseen on ilmoittanut kaksi henkilöä.

Tämä esityksemme perustuu kokonaisarvioon, joka koostuu haastattelusta, työkokemuksesta, koulutuksesta, yleisestä aktiivisuudesta, asenteesta, sitoutuneisuudesta pelastuslaitokseen työnantajana ja erityisesti haastattelijoiden arvioimasta sopivuudesta sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista hoitaa operaattorin toimenkuvan mukaisia tehtäviä.

Esitämme, että seuraavat henkilöt nimetään pelastuslaitoksen tilannekeskuksen sijaiseksi ajalle 1.4.2018 - 31.12.2018 ja että heille maksetaan sijaistuksesta sovittu 3 % palkanlisä em. ajalle.

Timo Dalen                                                                Jari Mäkirinne

Kimmo Pohjalainen                                                    Juho Sjöblom

Juha Lahtinen                                                            Mikko Kurikka

Marko Kujanpää                                                         Petri Willman

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

PäätösPäätin, että Timo Dalén, Kimmo Pohjalainen, Juha Laitinen, Marko Kujanpää, Jari Mäkirinne, Juho Sjöblom, Mikko Kurikka ja Petri Willman nimetään pelastuslaitoksen tilannekeskuksen sijaiseksi ajalle 1.4.2018 - 31.12.2018 ja että heille maksetaan sijaistuksesta sovittu 3 % palkanlisä em. ajalle.

 

Jari Sainio

pelastusjohtaja

Jakelu

tiedKunnan Taitoa Oy
aoKujanpää Marko
tiedKonsernihallinto, strateginen HR
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
tiedAlanko Kari
aoDalen Timo
tiedJokinen Kaija
tiedKoskinen Kirsi
aoKurikka Mikko
aoLahtinen Juha
aoMäkirinne Jari
aoPohjalainen Kimmo
tiedRitvanen Hanna
aoSjöblom Juho
tiedSoininvaara Pertti
aoWillman Petri