Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 
Pelastusjohtaja2420.03.2018 

3473-2018 (01 01 01)

Operaattorin viran määräaikainen täyttäminen (vak.nro 100890)

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Pertti Soininvaara ja aluepalopäällikkö Kari Alanko 20.3.2018:

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen viesti- ja johtokeskusta kehitetään tilannekeskukseksi palvelutasopäätöksen (VSaluelk 24.11.2016 § 89), henkilöstösuunnitelman (VSaluelk 1.2.2017 § 6) ja tilannekeskuksen kehittäminen (VSaluelk 27.4.2017 § 39) päätöksen mukaisesti

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen avoinna olevaa määräaikaista operaattorin virkaa (vak.nro. 100890) haki määräaikaan mennessä 9 hakijaa.

Virkaan valittavalta vaaditaan pelastuslaitoksen ja operatiivisen toiminnan hyvä tuntemus ja alan käytännön työkokemus, vähintään 5 vuoden työkokemus, suomen kielen taito ja vähintään B-luokan ajokortti.

Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilasta sekä annettava suostumus suppean turvallisuusselvityksen hankkimiseen. Viran hoitoon sisältyy 6 kuukauden koeaika.

Tämä esityksemme perustuu kokonaisarvioon, joka koostuu haastattelusta, työkokemuksesta, koulutuksesta, yleisestä aktiivisuudesta, asenteesta, sitoutuneisuudesta pelastuslaitokseen työnantajana ja erityisesti haastattelijoiden arvioimasta sopivuudesta sekä henkilökohtaisista ominaisuuksista hoitaa operaattorin toimenkuvan mukaisia tehtäviä.

Yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Esitämme seuraavaa henkilöä valittavaksi operaattorin määräaikaiseen virkaan:

Toni Louhevirta

Esitetty henkilö täyttää kaikilta osin virkaan vaadittavat kelpoisuusehdot.

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

PäätösPäätin, että määräaikaiseen operaattorin virkaan (vak.nro 100890) nimetään Toni Louhevirta. Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Oikaisuvaatimusohjeet päätöksen liitteenä.

 

Jari Sainio

pelastusjohtaja

Jakelu

tiedKunnan Taitoa Oy
aovirkaa hakeneet
tiedKonsernihallinto, strateginen HR
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
tiedJokinen Kaija
tiedKoskinen Kirsi
tiedRitvanen Hanna
tiedSoininvaara Pertti