Turun kaupunki§Päätöspöytäkirja1
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 
Pelastusjohtaja2219.03.2018 

3376-2018 (01 02 01)

Henkilökohtaisen lisän myöntäminen

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Pertti Soininvaara 19.3.2018:

Aluepelastuslaitoksella on tehty työsuorituksen arviointia. Henkilökohtaisen lisän myöntäminen perustuu työsuorituksen arviointiin (TSA). Henkilökohtaisella lisällä palkitaan ammatinhallinnasta, työstä suoriutumisesta ja muista mahdollisista paikallisesti määritellyistä tekijöistä.

Harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää esitetään suoritettujen arviointien ja palveluyksiköiden päälliköiden esitysten perusteella liitteessä 1 mainituille henkilöille.

Aluepelastustoimen johtosäännön mukaan pelastusjohtaja päättää aluepelastuslaitoksen henkilöstön palkka-asioista.

Pelastusjohtaja Jari Sainio:

PäätösPäätin, että liitteessä 1 mainituille aluepelastuslaitoksen viran-/toimenhaltijoille myönnetään suoritetun arvioinnin ja palveluyksiköiden päälliköiden esitysten perusteella henkilökohtainen lisä esityksen mukaisesti.

 

Jari Sainio

pelastusjohtaja

Jakelu

aohenkilöt
tiedKunnan Taitoa Oy
tiedKonsernihallinto, strateginen HR
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
tiedJokinen Kaija
tiedKoskinen Kirsi
tiedSoininvaara Pertti