Vesiliikelaitoksen johtokunta 17.11.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:15 Vesiliikelaitoksen museon vintin kokoustila

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
93 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
94 § Pöytäkirjan tarkastus
95 § Liikelaitosjohtajan katsaus
96 § Vesiliikelaitoksen vuoden 2016 kolmas osavuosikatsaus
97 § Turun Vesiliikelaitoksen hyvän hallinnon periaatteiden muuttaminen
99 § Hankinta- ja logistiikkakeskuksen taseessa olevan Vesiliikelaitoksen yksinomaisessa käytössä olevan varaston siirtäminen Vesiliikelaitokselle
101 § Johtokunnalle tiedoksi merkittävät asiat
102 § Vesiliikelaitoksen viranhaltijan päätöspöytäkirja

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon