Läsnäolotiedot

Vesiliikelaitoksen johtokunta 19.11.2009

Takaisin asialuetteloon
Nimi Pykälät Saapui-poistui Tehtävä Nimike
Hellsten Kristiina   16:05 - puheenjohtaja ympärivuorokautisen hoidon johtaja
Aalto Susanna   16:05 - jäsen kojekokooja
Aaltonen Jorma   16:05 - jäsen luottamushenkilö
Karjalainen Riitta   16:05 - jäsen ylihoitaja
Rantanen Ari   16:05 - jäsen muusikko
Saarela Pekka   16:05 - jäsen peruskoulunopettaja
Laine Aleksi   16:05 - varajäsen opiskelija
Sarlund Katri   16:05 - Khn varaedustaja biolog. ja maant. opettaja
Nordman Irina   16:05 - esittelijä toimitusjohtaja
Heininen Juha   16:05 - sihteeri hallintopäällikkö

Takaisin asialuetteloon