Lautakunnan jäsenen aloite liittyen Kohmon ja Kuralan alueen linjastojen uudelleenjärjestelyihin

 

Heinäkuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2014 toimintansa aloittanut Föli- joukkoliikennekokonaisuus antaa entistä jouhevammat mahdollisuudet myös joukkoliikenteen linjastojen rationalisointiin yli kuntarajojen palvelutasosta tinkimättä ja itse asiassa jopa päinvastoin. Selkeä harmaa alue ja päällekkäisyys jo vuosikausia ellei peräti vuosikymmeniä on ollut olemassa Kaarinan ja Turun raja-alueella Kohmon ja Kuralan suunnalla. Nykyinen linja 6 kulkee osan reitistään väylää jolla on vain muutama hyvin vähän käytetty pysäkki ja näin ollen voidaan jopa puhua ”turhasta reittiosuudesta”. Lautakunnan jäsenenä esitänkin seuraavanlaisen aloitteen:

-Turun ja Kaarinan kaavoituksesta ja kadunrakennuksesta vastaavat tahot aloittavat pikaisesti prosessin jolla mahdollistetaan niin Turun kuin Kaarinan alueilla olevien Kohmonteiden yhdistäminen autoliikenteelle

-Lisätään Kohmontien Kaarinan puoleiselle osuudelle yksi pysäkkipari

-Kun tieyhteys on saatu kuntoon muutetaan linjan 6 liikennöintiä siten että se jatkossa molempiin suuntiin tulee liikennöimään reittiä: (tässä mallissa suuntana Lieto-Kauppatori) Hämeen valtatie(Valtatie 10), Kaarinantie(tie 2200)- Kohmontie – linjojen 2 ja 2A nykyinen Kohmon päätepysäkki ja jatkaen nykyisten linjojen 2 ja 2A liikennöimää reittiä Kauppatorille

-linja 2 jatkaa liikennöintiä normaalisti reitillä Kohmo-Länsinummi

-linja 2 A liikennöi jatkossa vain reittiä Kauppatori-Liljalaakso ja liikenne välillä Kohmo-Kauppatori linjalla 2A loppuu

-linjan 6 autot jatkavat Kauppatorilta normaalisti Naantaliin

-vuorotiheydet pidetään nykyisenlaisina

Mitä muutoksella saavutetaan ja muita näkökulmia:

-tämänhetkisen liikennöinnin puitteissa linjojen 2, 2A ja 6 autot ajavat osin niin sanotusti päällekkäin ja synergiaetua ei synny

-lopettamalla linjan 2A liikennöinnin välillä Kauppatori-Kohmo saavutetaan eittämättä säästöjä

-palvelutarjonta ei heikkene vaan päinvastoin paranee varsinkin Kaarinan alueella jossa Kauselan ja Kultanummen alueen asukkaat pääsevät jatkossa linjan 6 myötä paremmin osallisiksi Fölin tarjonnasta

-Kun linjan 6 välityksellä kaarinalaisten edellytykset saavuttaa hyvä joukkoliikennetarjonta paranevat, oletukseni on että Kohmon alueen asukkaiden vastustus Kohmontien reitin puhkaisuun vähenee.

-Ihannetilanne on että muutos voidaan ottaa käyttöön jo kun syysaikataulut vuonna 2015 otetaan käyttöön

-Linjan 6 reittimuutoksen kautta Hämeen Valtatieltä poistuisi kaksi pysäkkiä suuntaan Lieto-Turku ja kolme pysäkkiä suuntaan Turku-Lieto ja näidenkin Kuralan alueella sijaitsevien pysäkkien asiakaskunnan on helppo ottaa käyttöön Kuralankadulla olevat pysäkit joten asiakaspalveluun ei tule huononnuksia

-Halistentien/ Tammitien/ Hämeen Valtatien risteyksestä Kauppatorille/Kauppatorilta päin palvelu puolestaan hoituu Räntämäen ja Halisten suuntaan liikennöivien vuorojen välityksellä.

-Linjan 6 ”koukkaus” Kohmossa tuo matka-aikaan Liedosta/ Lietoon lisää noin viisi minuuttia mutta linjojen 6 ja 7 aikataulujärjestelyillä tarvetta lisäautoihin tuskin syntyy sillä syksyllä 2015 olemme jo tilanteessa jossa muun muassa autoissa tapahtuva lataus ei ole enää mahdollista ja muutenkin on oletettavaa että käteismaksaminen on varsin vähäistä ja näin aikaa säästyy

-esittämäni muutos hoitunee kivuttomasti siksikin että linjan 2A vuorotiheys Kohmoon/ Kohmosta on sama kuin linjan 6 sekä kesä- että talviaikaan

 

Turussa 20.8.2014

Juha Heikkilä

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan lietolaisjäsen (vas)